Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0025(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0153/2015

Arutelud :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Hääletused :

PV 20/05/2015 - 10.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0201

Protokoll
Teisipäev, 19. mai 2015 - Strasbourg

13. Finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimine ***II - Rahaülekannetes edastatav teave ***II (arutelu)
CRE

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Kaasraportöörid: Krišjānis Kariņš ja Judith Sargentini (A8-0153/2015)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Kaasraportöörid: Timothy Kirkhope ja Peter Simon (A8-0154/2015)

Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope ja Peter Simon tutvustasid soovitusi teisele lugemisele.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Emil Radev fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Beatrix von Storch fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Rina Ronja Kari fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio (fraktsioonilise kuuluvuseta), Eva Paunova, Elisa Ferreira, Anna Elżbieta Fotyga, Petr Ježek, Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Steeve Briois, Thomas Mann, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Alojz Peterle, Iliana Iotova, Peter van Dalen, Monica Macovei, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julia Pitera ja Tomáš Zdechovský.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ildikó Gáll-Pelcz, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes ja Milan Zver.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Věra Jourová, Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope ja Peter Simon.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.5.2015 protokollipunkt 10.4 ja 20.5.2015 protokollipunkt 10.5.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika