Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0025(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0153/2015

Keskustelut :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Äänestykset :

PV 20/05/2015 - 10.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0201

Pöytäkirja
Tiistai 19. toukokuuta 2015 - Strasbourg

13. Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen ***II - Varainsiirtojen mukana toimitettavat tiedot ***II (keskustelu)
CRE

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijät: Krišjānis Kariņš ja Judith Sargentini (A8-0153/2015)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista ja asetuksen (EY) N:o 1781/2006 kumoamisesta [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijät: Timothy Kirkhope ja Peter Simon (A8-0154/2015)

Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope ja Peter Simon esittelivät suositukset toiseen käsittelyyn.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Emil Radev PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Rina Ronja Kari GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Mario Borghezio, Eva Paunova, Elisa Ferreira, Anna Elżbieta Fotyga, Petr Ježek, Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Steeve Briois, Thomas Mann, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Alojz Peterle, Iliana Iotova, Peter van Dalen, Monica Macovei, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julia Pitera ja Tomáš Zdechovský.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ildikó Gáll-Pelcz, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes ja Milan Zver.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope ja Peter Simon.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.5.2015, kohta 10.4 ja istunnon pöytäkirja 20.5.2015, kohta 10.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö