Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/0025(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0153/2015

Debatai :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Balsavimas :

PV 20/05/2015 - 10.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0201

Protokolas
Antradienis, 2015 m. gegužės 19 d. - Strasbūras

13. Finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui ***II - Informacija, teikiama pervedant lėšas ***II (diskusijos)
Stenograma

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjai: Krišjānis Kariņš ir Judith Sargentini (A8-0153/2015)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjai: Timothy Kirkhope ir Peter Simon (A8-0154/2015)

Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope ir Peter Simon pristatė rekomendacijas antrajam svarstymui.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Emil Radev PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Beatrix von Storch ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Rina Ronja Kari GUE/NGL frakcijos vardu, Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio, , nepriklausomas Parlamento narys, Eva Paunova, Elisa Ferreira, Anna Elżbieta Fotyga, Petr Ježek, Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Steeve Briois, Thomas Mann, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Alojz Peterle, Iliana Iotova, Peter van Dalen, Monica Macovei, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julia Pitera ir Tomáš Zdechovský.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ildikó Gáll-Pelcz, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes ir Milan Zver.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope ir Peter Simon.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 05 20 protokolo 10.4 punktas ir 2015 05 20 protokolo 10.5 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika