Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0025(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0153/2015

Debatten :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Stemmingen :

PV 20/05/2015 - 10.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0201

Notulen
Dinsdag 19 mei 2015 - Straatsburg

13. Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering ***II - Bij geldovermakingen te voegen informatie ***II (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteurs: Krišjānis Kariņš en Judith Sargentini (A8-0153/2015)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteurs: Timothy Kirkhope en Peter Simon (A8-0154/2015)

Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope en Peter Simon lichten de aanbevelingen voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Emil Radev, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Beatrix von Storch, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Rina Ronja Kari, namens de GUE/NGL-Fractie, Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, niet-fractiegebonden lid, Eva Paunova, Elisa Ferreira, Anna Elżbieta Fotyga, Petr Ježek, Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Steeve Briois, Thomas Mann, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Alojz Peterle, Iliana Iotova, Peter van Dalen, Monica Macovei, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julia Pitera en Tomáš Zdechovský.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ildikó Gáll-Pelcz, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes en Milan Zver.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová, Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope en Peter Simon.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.4 van de notulen van 20.5.2015 en punt 10.5 van de notulen van 20.5.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid