Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0025(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0153/2015

Dezbateri :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Voturi :

PV 20/05/2015 - 10.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0201

Proces-verbal
Marţi, 19 mai 2015 - Strasbourg

13. Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului ***II - Informațiile care însoțesc transferurile de fonduri ***II (dezbatere)
CRE

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportori: Krišjānis Kariņš și Judith Sargentini (A8-0153/2015)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportori: Timothy Kirkhope și Peter Simon (A8-0154/2015)

Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope și Peter Simon au prezentat recomandările pentru a doua lectură.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Emil Radev, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Beatrix von Storch, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Rina Ronja Kari, în numele Grupului GUE/NGL, Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, neafiliat, Eva Paunova, Elisa Ferreira, Anna Elżbieta Fotyga, Petr Ježek, Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Steeve Briois, Thomas Mann, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Alojz Peterle, Iliana Iotova, Peter van Dalen, Monica Macovei, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julia Pitera și Tomáš Zdechovský.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ildikó Gáll-Pelcz, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes și Milan Zver.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope și Peter Simon.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.4 al PV din 20.5.2015 și punctul 10.5 al PV din 20.5.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate