Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0025(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0153/2015

Rozpravy :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Hlasovanie :

PV 20/05/2015 - 10.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0201

Zápisnica
Utorok, 19. mája 2015 - Štrasburg

13. Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ***II - Údaje, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov ***II (rozprava)
CRE

Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajcovia: Krišjānis Kariņš a Judith Sargentini (A8-0153/2015)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajcovia: Timothy Kirkhope a Peter Simon (A8-0154/2015)

Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope a Peter Simon predložili odporúčania do druhého čítania.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Emil Radev v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Beatrix von Storch v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio – nezaradený poslanec, Eva Paunova, Elisa Ferreira, Anna Elżbieta Fotyga, Petr Ježek, Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Steeve Briois, Thomas Mann, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Alojz Peterle, Iliana Iotova, Peter van Dalen, Monica Macovei, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julia Pitera a Tomáš Zdechovský.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ildikó Gáll-Pelcz, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes a Milan Zver.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope a Peter Simon.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.4 zápisnice zo dňa 20.5.2015 a bod 10.5 zápisnice zo dňa 20.5.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia