Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0360(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0155/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0155/2015

Keskustelut :

PV 19/05/2015 - 14
CRE 19/05/2015 - 14

Äänestykset :

PV 20/05/2015 - 10.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0203

Pöytäkirja
Tiistai 19. toukokuuta 2015 - Strasbourg

14. Maksukyvyttömyysmenettelyt ***II - Uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen 12. maaliskuuta 2014 annetun komission suosituksen uudelleenarviointi ja laajentaminen perheiden maksukyvyttömyyden ja yksittäisille henkilöille ja kotitalouksille annettavan uuden mahdollisuuden osalta (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä (uudelleenlaadittu) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

Komission julkilausuma: Uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen 12. maaliskuuta 2014 annetun komission suosituksen uudelleenarviointi ja laajentaminen perheiden maksukyvyttömyyden ja yksittäisille henkilöille ja kotitalouksille annettavan uuden mahdollisuuden osalta (2015/2701(RSP))

Tadeusz Zwiefka esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Věra Jourová (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: József Nagy PPE-ryhmän puolesta, Enrico Gasbarra S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Gilles Lebreton, Jiří Pospíšil, Evelyn Regner, Javi López ja Sergio Gaetano Cofferati.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Tadeusz Zwiefka.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.5.2015, kohta 10.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö