Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0360(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0155/2015

Ingediende teksten :

A8-0155/2015

Debatten :

PV 19/05/2015 - 14
CRE 19/05/2015 - 14

Stemmingen :

PV 20/05/2015 - 10.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0203

Notulen
Dinsdag 19 mei 2015 - Straatsburg

14. Insolventieprocedures ***II - Herziening en uitbreiding van de aanbeveling van de Commissie van 12 maart 2014 inzake een nieuwe aanpak van faillissement en insolventie, met het oog op insolventie van gezinnen en een tweede kans voor individuele personen en huishoudens (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende insolventieprocedures (herschikking) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

Verklaring van de Commissie: Herziening en uitbreiding van de aanbeveling van de Commissie van 12 maart 2014 inzake een nieuwe aanpak van faillissement en insolventie, met het oog op insolventie van gezinnen en een tweede kans voor individuele personen en huishoudens (2015/2701(RSP))

Tadeusz Zwiefka licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door József Nagy, namens de PPE-Fractie, Enrico Gasbarra, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Gilles Lebreton, niet-fractiegebonden lid, Jiří Pospíšil, Evelyn Regner, Javi López en Sergio Gaetano Cofferati.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Tadeusz Zwiefka.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.6 van de notulen van 20.5.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid