Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0360(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0155/2015

Predkladané texty :

A8-0155/2015

Rozpravy :

PV 19/05/2015 - 14
CRE 19/05/2015 - 14

Hlasovanie :

PV 20/05/2015 - 10.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0203

Zápisnica
Utorok, 19. mája 2015 - Štrasburg

14. Konkurzné konanie ***II - Preskúmanie a rozšírenie odporúčania Komisie z 12. marca 2014 týkajúceho sa nového prístupu k neúspechu v podnikaní a platobnej neschopnosti, s ohľadom na platobnú neschopnosť rodín a tzv. druhé šance pre jednotlivcov a domácnosti. (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o insolvenčnom konaní (prepracované znenie) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

Vyhlásenie Komisie: Preskúmanie a rozšírenie odporúčania Komisie z 12. marca 2014 týkajúceho sa nového prístupu k neúspechu v podnikaní a platobnej neschopnosti, s ohľadom na platobnú neschopnosť rodín a tzv. druhé šance pre jednotlivcov a domácnosti. (2015/2701(RSP))

Tadeusz Zwiefka uviedol odporúčanie do druhého čítania.

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: József Nagy v mene skupiny PPE, Enrico Gasbarra v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Gilles Lebreton – nezaradený poslanec, Jiří Pospíšil, Evelyn Regner, Javi López a Sergio Gaetano Cofferati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystúpili: Věra Jourová a Tadeusz Zwiefka.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.6 zápisnice zo dňa 20.5.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia