Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2655(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000049/2015 (B8-0119/2015)

Debatten :

PV 19/05/2015 - 15
CRE 19/05/2015 - 15

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 19 mei 2015 - Straatsburg

15. Moederschapsverlof (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000049/2015) van Iratxe García Pérez en Maria Arena, namens de Commissie FEMM, aan de Raad: Richtlijn moederschapsverlof (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000050/2015) van Iratxe García Pérez en Maria Arena, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: Richtlijn moederschapsverlof (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015)

Maria Arena licht de vragen toe.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag B8-0119/2015.

Věra Jourová (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag B8-0120/2015.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Anna Záborská, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Javi López, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Inês Cristina Zuber, namens de GUE/NGL-Fractie, Monika Vana, namens de Verts/ALE-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Vicky Maeijer, niet-fractiegebonden lid, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Jordi Sebastià, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Jana Žitňanská, Ernest Urtasun, Dubravka Šuica, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Mary Honeyball, Beatrix von Storch, Lara Comi, Sylvie Guillaume, Elisabeth Morin-Chartier, Jutta Steinruck, Therese Comodini Cachia, Agnes Jongerius en Elena Gentile.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Michela Giuffrida, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Sotirios Zarianopoulos, Momchil Nekov en Arne Gericke.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Maria Arena en Iratxe García Pérez, namens de Commissie FEMM, over zwangerschapsverlof (2015/2655(RSP)) (B8-0453/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.10 van de notulen van 20.5.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid