Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2655(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000049/2015 (B8-0119/2015)

Debatter :

PV 19/05/2015 - 15
CRE 19/05/2015 - 15

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 19 maj 2015 - Strasbourg

15. Mammaledighet (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000049/2015) från Iratxe García Pérez och Maria Arena, för utskottet FEMM, till rådet: Direktivet om mammaledighet (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000050/2015) från Iratxe García Pérez och Maria Arena, för utskottet FEMM, till kommissionen: Direktivet om mammaledighet (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015)

Maria Arena utvecklade frågorna.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan B8-0119/2015.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågan B8-0120/2015.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Anna Záborská för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Javi López för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Arena; Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, Monika Vana för Verts/ALE-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Vicky Maeijer, grupplös, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Jordi Sebastià, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Jana Žitňanská, Ernest Urtasun, Dubravka Šuica, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić; Mary Honeyball, Beatrix von Storch, Lara Comi, Sylvie Guillaume, Elisabeth Morin-Chartier, Jutta Steinruck, Therese Comodini Cachia, Agnes Jongerius och Elena Gentile.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Michela Giuffrida, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Sotirios Zarianopoulos, Momchil Nekov och Arne Gericke.

Talare: Věra Jourová och Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Maria Arena och Iratxe García Pérez, för utskottet FEMM, om mammaledighet (2015/2655(RSP)) (B8-0453/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.10 i protokollet av den 20.5.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy