Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2684(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0460/2015

Pateikti tekstai :

B8-0460/2015

Debatai :

PV 19/05/2015 - 16
CRE 19/05/2015 - 16

Balsavimas :

PV 20/05/2015 - 10.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0208

Protokolas
Antradienis, 2015 m. gegužės 19 d. - Strasbūras

16. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pareiškimas: Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija (2015/2684(RSP))

Marianne Thyssen (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Ádám Kósa PPE frakcijos vardu, Vilija Blinkevičiūtė S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Marek Plura, Soledad Cabezón Ruiz, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Sofia Ribeiro, Jutta Steinruck, Dieter-Lebrecht Koch, Soraya Post ir Jiří Pospíšil.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Kostas Chrysogonos, Notis Marias ir Inês Cristina Zuber.

Kalbėjo Marianne Thyssen.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Martin Schulz, Ádám Kósa, David Casa, Marek Plura, Roberta Metsola, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier, Davor Ivo Stier, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, József Nagy, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, Anne Sander, Claude Rolin, Daniel Buda, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Norbert Erdős, László Tőkés, Andor Deli, Andrea Bocskor, György Hölvényi ir Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu, Birgit Sippel, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Marlene Mizzi, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Soraya Post, Brando Benifei, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Hugues Bayet, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Sergio Gutiérrez Prieto, Michela Giuffrida, Demetris Papadakis, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Inés Ayala Sender, Nikos Androulakis, José Blanco López ir Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández S&D frakcijos vardu, Helga Stevens, Timothy Kirkhope ir Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Martina Dlabajová ir Juan Carlos Girauta Vidal ALDE frakcijos vardu, Kostadinka Kuneva, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Pablo Iglesias, Max Andersson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán ir Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu, Tatjana Ždanoka, Tamás Meszerics, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Margrete Auken, Helga Trüpel, Claude Turmes, Bart Staes, Judith Sargentini, Ska Keller, Bronis Ropė, Monika Vana, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Tiziana Beghin, Laura Agea, Laura Ferrara, Ignazio Corrao ir Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu – dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto patvirtinto klausimų sąrašo, susijusio su pirmine Europos Sąjungos ataskaita (2015/2684(RSP)) (B8-0460/2015).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 05 20 protokolo 10.11 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika