Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2684(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0460/2015

Texte depuse :

B8-0460/2015

Dezbateri :

PV 19/05/2015 - 16
CRE 19/05/2015 - 16

Voturi :

PV 20/05/2015 - 10.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0208

Proces-verbal
Marţi, 19 mai 2015 - Strasbourg

16. Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (2015/2684(RSP))

Marianne Thyssen (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Ádám Kósa, în numele Grupului PPE, Vilija Blinkevičiūtė, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Marek Plura, Soledad Cabezón Ruiz, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Sofia Ribeiro, Jutta Steinruck, Dieter-Lebrecht Koch, Soraya Post și Jiří Pospíšil.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Kostas Chrysogonos, Notis Marias și Inês Cristina Zuber.

A intervenit Marianne Thyssen.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Martin Schulz, Ádám Kósa, David Casa, Marek Plura, Roberta Metsola, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier, Davor Ivo Stier, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, József Nagy, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, Anne Sander, Claude Rolin, Daniel Buda, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Norbert Erdős, László Tőkés, Andor Deli, Andrea Bocskor, György Hölvényi și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Marlene Mizzi, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Soraya Post, Brando Benifei, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Hugues Bayet, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Sergio Gutiérrez Prieto, Michela Giuffrida, Demetris Papadakis, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Inés Ayala Sender, Nikos Androulakis, José Blanco López și Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, Timothy Kirkhope și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Martina Dlabajová și Juan Carlos Girauta Vidal, în numele Grupului ALDE, Kostadinka Kuneva, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Pablo Iglesias, Max Andersson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán și Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, Tamás Meszerics, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Margrete Auken, Helga Trüpel, Claude Turmes, Bart Staes, Judith Sargentini, Ska Keller, Bronis Ropė, Monika Vana, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Tiziana Beghin, Laura Agea, Laura Ferrara, Ignazio Corrao și Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, referitoare la lista de probleme adoptate de Comitetul Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu handicap în legătură cu raportul inițial al Uniunii Europene (2015/2684(RSP)) (B8-0460/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.11 al PV din 20.5.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate