Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 19. května 2015 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Autocertifikace dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí ***I (rozprava)
 4.Přijaté rozhodnutí o jednotném digitálním trhu (rozprava)
 5.Hlasování
  
5.1.Ochranná opatření stanovená v dohodě se Švýcarskou konfederací ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.2.Evropská úmluva o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.3.Žádost, aby byl Viktor Uspaskich zbaven poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.4.Žádost, aby byl Jérôme Lavrilleux zbaven poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.5.Žádost, aby byl Janusz Korwin-Mikke zbaven poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.6.Žádost, aby byl Theodoros Zagorakis zbaven poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.7.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem na téma „Lepší fungování Evropské unie založené na potenciálu Lisabonské smlouvy“ (článek 137 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.8.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem na téma „Možný vývoj a úpravy současné institucionální struktury Evropské unie“ (článek 137 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.9.Žádost o konzultaci s Výborem regionů na téma „Lepší fungování Evropské unie založené na potenciálu Lisabonské smlouvy“ (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.10.Žádost o konzultaci s Výborem regionů na téma „Možný vývoj a úpravy současné institucionální struktury Evropské unie“ (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.11.Indexy používané jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách ***I (hlasování)
  
5.12.Financování rozvoje (hlasování)
  
5.13.Bezpečnější zdravotnictví v Evropě (hlasování)
  
5.14.Příležitosti v oblasti zeleného růstu pro MSP (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 9.Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – Financování společné bezpečnostní a obranné politiky – Bezpečnostní a obranná schopnost v Evropě (rozprava)
 10.Situace v Maďarsku (rozprava)
 11.Volba místopředsedy Evropského parlamentu (předložení nominací)
 12.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 13.Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu ***II – Informace doprovázející převody peněžních prostředků ***II (rozprava)
 14.Insolvenční řízení ***II – Přezkum a rozšíření doporučení Komise ze dne 12. března 2014 o novém postoji k platební neschopnosti a bankrotu, pokud jde o platební neschopnost rodin a druhou šanci pro jednotlivce a domácnosti (rozprava)
 15.Mateřská dovolená (rozprava)
 16.Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (rozprava)
 17.Pořad jednání příštího denního zasedání
 18.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (203 kb) Prezenční listina (64 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (920 kb) 
 
Zápis (207 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (28 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (41 kb) 
 
Zápis (271 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (585 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1009 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí