Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 19. maj 2015 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Selvcertificering af importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder ***I
 4.Afgørelse om det digitale indre marked (forhandling)
 5.Afstemningstid
  
5.1.De i overenskomsten med Det Schweiziske Forbund fastsatte beskyttelsesforanstaltninger ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.2.Europæisk konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.3.Anmodning om ophævelse af Viktor Uspaskichs parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.4.Anmodning om ophævelse af Jérôme Lavrilleux' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.5.Anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.6.Anmodning om ophævelse af Theodoros Zagorakis' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.7.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om "Forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale" (forretningsordenens artikel 137) (afstemning)
  
5.8.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om "Mulige udviklingstendenser og justeringer af Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur" (forretningsordenens artikel 137) (afstemning)
  
5.9.Anmodning om høring af Regionsudvalget om "Forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale" (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.10.Anmodning om høring af Regionsudvalget om "Mulige udviklingstendenser og justeringer af Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur" (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.11.Indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter ***I (afstemning)
  
5.12.Udviklingsfinansiering (afstemning)
  
5.13.Sikrere sundhedsydelser i Europa (afstemning)
  
5.14.Grønne vækstmuligheder for SMV'er (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik - Finansiering af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - Sikkerheds- og forsvarskapaciteten i Europa (forhandling)
 10.Situationen i Ungarn (forhandling)
 11.Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (indstilling af kandidater)
 12.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 13.Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme ***II - Oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler ***II (forhandling)
 14.Insolvensbehandling ***II - Gennemgang og udvidelse af Kommissionens henstillinger af 12. marts 2014 om en ny tilgang til virksomheders konkurs og insolvens, hvad angår familieinsolvens og en ny chance for enkeltpersoner og husstande (forhandling)
 15.Barselsorlov (forhandling)
 16.FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (forhandling)
 17.Dagsorden for næste møde
 18.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (198 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (920 kb) 
 
Protokol (187 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (34 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (41 kb) 
 
Protokol (274 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Afstemningsresultater (403 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (932 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik