Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 19. toukokuuta 2015 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien ja metallien tuojien omaehtoinen vakuutus ***I
 4.Digitaalisista sisämarkkinoista tehty päätös (keskustelu)
 5.Äänestykset
  5.1.Sveitsin kanssa tehdyssä sopimuksessa määrätyt suojatoimenpiteet ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.2.Ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehty eurooppalainen yleissopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.3.Viktor Uspaskichin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.4.Jérôme Lavrilleux'n koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.5.Janusz Korwin-Mikken koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.6.Theodoros Zagorakisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.7.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö aiheesta "Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia" (työjärjestyksen 137 artikla) (äänestys)
  5.8.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö aiheesta "Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia" (työjärjestyksen 137 artikla) (äänestys)
  5.9.Alueiden komitean kuulemista koskeva pyyntö aiheesta "Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia" (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  5.10.Alueiden komitean kuulemista koskeva pyyntö aiheesta "Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdolliset kehityskulut ja mukautukset" (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  5.11.Rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävät indeksit ***I (äänestys)
  5.12.Kehitystyön rahoitus (äänestys)
  5.13.Turvallisempi terveydenhuolto Euroopassa (äänestys)
  5.14.Vihreään kasvuun liittyvät mahdollisuudet pk-yrityksille (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano - Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rahoitus - Euroopan puolustustarvikemarkkinoiden kehityksen vaikutus Euroopan turvallisuuteen ja puolustuskykyyn (keskustelu)
 10.Unkarin tilanne (keskustelu)
 11.Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali (ehdokkuuksien jättäminen)
 12.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 13.Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen ***II - Varainsiirtojen mukana toimitettavat tiedot ***II (keskustelu)
 14.Maksukyvyttömyysmenettelyt ***II - Uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen 12. maaliskuuta 2014 annetun komission suosituksen uudelleenarviointi ja laajentaminen perheiden maksukyvyttömyyden ja yksittäisille henkilöille ja kotitalouksille annettavan uuden mahdollisuuden osalta (keskustelu)
 15.Äitiysloma (keskustelu)
 16.YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (keskustelu)
 17.Seuraavan istunnon esityslista
 18.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (204 kb)  Läsnäololista (64 kb)
 
Pöytäkirja (190 kb)  Läsnäololista (37 kb)  Äänestysten tulokset (31 kb)  Nimenhuutoäänestykset (42 kb)
 
Pöytäkirja (270 kb)  Läsnäololista (62 kb)  Äänestysten tulokset (477 kb)  Nimenhuutoäänestykset (1009 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö