Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
It-Tlieta, 19 ta' Mejju 2015 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.L-awtoċertifikazzjoni ta' importaturi ta' ċerti minerali jew metalli li joriġinaw f’żoni affettwati minn kunflitti u f’żoni ta’ riskju għoli Sistema tal-Unjoni għall-awtoċertifikazzjoni tad-diliġenza dovuta tal-katina tal-provvista ta' importaturi responsabbli ta’ landa, tantalu u tungstenu, il-minerali tagħhom, u deheb li joriġinaw f’żoni affettwati minn kunflitti u f’żoni ta’ riskju għoli ***I
 4.Deċiżjoni adottata dwar is-Suq Uniku Diġitali (dibattitu)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  
5.1.Miżuri ta’ salvagwardja previsti fil-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.2.Konvenzjoni Ewropea fuq il-protezzjoni legali tas-servizzi b'aċċess kondizzjonali u ta' aċċess kondizzjonali *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.3.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Viktor Uspaskich (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.4.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Jérôme Lavrilleux (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.5.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Janusz Korwin-Mikke (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.6.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Theodoros Zagorakis (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.7.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar "It-titjib tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-aħjar użu tal-potenzjal tat-Trattat ta' Lisbona" (Artikolu 137 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.8.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar "Evoluzzjonijiet u aġġustamenti possibbli tal-istruttura istituzzjonali attwali tal-Unjoni Ewropea" (Artikolu 137 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.9.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar "It-titjib tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-aħjar użu tal-potenzjal tat-Trattat ta' Lisbona" (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.10.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar "Evoluzzjonijiet u aġġustamenti possibbli tal-istruttura istituzzjonali attwali tal-Unjoni Ewropea" (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.11.L-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji ***I (votazzjoni)
  
5.12.Finanzjament għall-Iżvilupp (votazzjoni)
  
5.13.Kura tas-saħħa aktar sikura fl-Ewropa (votazzjoni)
  
5.14.Opportunitajiet ta' tkabbir ekoloġiku għall-SMEs (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 9.L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - Finanzjament tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - Il-kapaċitajiet ta' sigurtà u difiża fl-Ewropa (dibattitu)
 10.Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (dibattitu)
 11.Elezzjoni ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew (tressiq ta' kandidaturi)
 12.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 13.Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu ***II - L-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi ***II (dibattitu)
 14.Proċedimenti ta' insolvenza ***II - Rieżami u estensjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Marzu 2014 dwar approċċ ġdid għall-falliment u l-insolvenza tal-impriżi, fir-rigward tal-insolvenza tal-familji u opportunitajiet ġodda għal individwi u unitajiet domestiċi (dibattitu)
 15.Liv tal-maternità (dibattitu)
 16.Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità (dibattitu)
 17.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 18.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (205 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (920 kb) 
 
Minuti (215 kb) Reġistru tal-attendenza (37 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (27 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (41 kb) 
 
Minuti (277 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (599 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1011 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza