Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 19 maja 2015 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Unijny system certyfikacji własnej importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka ***I (debata)
 4.Decyzja przyjęta w sprawie jednolitego rynku cyfrowego (debata)
 5.Głosowanie
  
5.1.Środki ochronne przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Konwencja o prawnej ochronie usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.3.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Viktora Uspaskicha (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.4.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Jérôme'a Lavrilleux (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.5.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Janusza Korwin-Mikkego (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.6.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Theodorosa Zagorakisa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.7.Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Usprawnienia funkcjonowania Unii Europejskiej w oparciu o potencjał Traktatu z Lizbony” (art. 137 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.8.Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Możliwości rozwoju i korekty obecnej struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej” (art. 137 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.9.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów w sprawie „Usprawnienia funkcjonowania Unii Europejskiej w oparciu o potencjał Traktatu z Lizbony” (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.10.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów w sprawie „Możliwości rozwoju i korekty obecnej struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej ” (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.11.Wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych ***I (głosowanie)
  
5.12.Finansowanie rozwoju (głosowanie)
  
5.13.Bezpieczniejsza opieka zdrowotna w Europie (głosowanie)
  
5.14.Możliwości dla MŚP w związku z ekologicznym wzrostem gospodarczym (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - Finansowanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - Możliwości w zakresie obronności i bezpieczeństwa w Europie (debata)
 10.Sytuacja na Węgrzech (debata)
 11.Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (składanie kandydatur)
 12.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 13.Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu ***II - Informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych ***II (debata)
 14.Postępowanie upadłościowe ***II - Przegląd i rozszerzenie zalecenia Komisji z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie nowego podejścia do niepowodzenia w działalności gospodarczej i niewypłacalności w odniesieniu do niewypłacalności gospodarstw domowych i drugiej szansy dla pojedynczych konsumentów i gospodarstw domowych (debata)
 15.Urlop macierzyński (debata)
 16.Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (debata)
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia
 18.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (202 kb) Lista obecności (64 kb)    Wyniki głosowań imiennych (920 kb) 
 
Protokół (214 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (28 kb) Wyniki głosowań imiennych (41 kb) 
 
Protokół (277 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (574 kb) Wyniki głosowań imiennych (1009 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności