Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Marţi, 19 mai 2015 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Autocertificarea importatorilor de minereuri sau metale provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat ***I
 4.Decizie adoptată privind piața unică digitală (dezbatere)
 5.Votare
  5.1.Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul cu Confederația Elvețiană ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.2.Convenția europeană pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.3.Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Viktor Uspaskich (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.4.Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Jérôme Lavrilleux (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.5.Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Janusz Korwin-Mikke (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.6.Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Theodoros Zagorakis (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.7.Cererea de consultare a Comitetului Economic și Social European cu privire la „O mai bună funcționare a Uniunii Europene: valorificarea potențialului Tratatului de la Lisabona” (articolul 137 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.8.Cererea de consultare a Comitetului Economic și Social European cu privire la „Posibile evoluții și ajustări ale actualei structuri instituționale a Uniunii Europene” (articolul 137 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.9.Cererea de consultare a Comitetului Regiunilor cu privire la „O mai bună funcționare a Uniunii Europene: valorificarea potențialului Tratatului de la Lisabona” (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.10.Cererea de consultare a Comitetului Regiunilor cu privire la „Posibile evoluții și ajustări ale actualei structuri instituționale a Uniunii Europene” (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.11.Indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare ***I (vot)
  5.12.Finanțarea pentru dezvoltare (vot)
  5.13.Asigurarea de îngrijiri medicale mai sigure în Europa (vot)
  5.14.Oportunitățile de creștere ecologică pentru IMM-uri (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 9.Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune - Finanţarea politicii de securitate şi apărare comune - Capabilitățile de securitate și apărare în Europa (dezbatere)
 10.Situația din Ungaria (dezbatere)
 11.Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (depunerea candidaturilor)
 12.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 13.Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului ***II - Informațiile care însoțesc transferurile de fonduri ***II (dezbatere)
 14.Procedurile de insolvență ***II - Revizuirea și extinderea Recomandării Comisiei din 12 martie 2014 privind o nouă abordare a falimentului și intrării în insolvență a întreprinderilor, în ceea ce privește insolvența familiilor și oferirea unei a doua șanse persoanelor fizice și gospodăriilor (dezbatere)
 15.Concediul de maternitate (dezbatere)
 16.Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (dezbatere)
 17.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 18.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (201 kb) Lista de prezenţă (64 kb)    Voturi prin apel nominal (920 kb) 
 
Proces-verbal (218 kb) Lista de prezenţă (37 kb) Rezultatele voturilor (31 kb) Voturi prin apel nominal (41 kb) 
 
Proces-verbal (276 kb) Lista de prezenţă (64 kb) Rezultatele voturilor (598 kb) Voturi prin apel nominal (1073 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate