Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Utorok, 19. mája 2015 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Samocertifikácia dovozcov nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach ***I
 4.Prijaté rozhodnutie o jednotnom digitálnom trhu (rozprava)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Ochranné opatrenia ustanovené v dohode so Švajčiarskou konfederáciou ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Európsky dohovor o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Viktora Uspaskicha (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.4.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Jérôma Lavrilleuxa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.5.Žiadosť o zbavenie Janusza Korwina-Mikkeho poslaneckej imunity (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.6.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Theodorosa Zagorakisa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.7.Žiadosť o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom na tému „Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy“ (článok 137 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.8.Žiadosť o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom na tému „Možný vývoj a úpravy v rámci súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie“ (článok 137 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.9.Žiadosť o konzultáciu s Výborom regiónov na tému „Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy“ (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.10.Žiadosť o konzultáciu s Výborom regiónov na tému „Možný vývoj a úpravy v rámci súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie“ (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.11.Referenčné indexy v rámci finančných nástrojov a zmlúv ***I (hlasovanie)
  
5.12.Financovanie rozvoja (hlasovanie)
  
5.13.Bezpečnejšia zdravotná starostlivosť v Európe (hlasovanie)
  
5.14.Možnosti ekologického rastu pre MSP (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky - Financovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky - Bezpečnostné a obranné spôsobilosti v Európe (rozprava)
 10.Situácia v Maďarsku (rozprava)
 11.Voľba podpredsedu (dépôt des candidatures)
 12.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 13.Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ***II - Údaje, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov ***II (rozprava)
 14.Konkurzné konanie ***II - Preskúmanie a rozšírenie odporúčania Komisie z 12. marca 2014 týkajúceho sa nového prístupu k neúspechu v podnikaní a platobnej neschopnosti, s ohľadom na platobnú neschopnosť rodín a tzv. druhé šance pre jednotlivcov a domácnosti. (rozprava)
 15.Materská dovolenka (rozprava)
 16.Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (rozprava)
 17.Program rokovania na nasledujúci deň
 18.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (202 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (920 kb) 
 
Zápisnica (211 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovania (30 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (41 kb) 
 
Zápisnica (275 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (591 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1076 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia