Index 
Jegyzőkönyv
PDF 277kWORD 212k
2015. május 19., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok és fémek importőrei körében alkalmazott öntanúsítás ***I
 4.A digitális egységes piacról elfogadott határozat (vita)
 5.Szavazások órája
  5.1.Az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodásban előírt védintézkedések ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.2.A feltételes hozzáférésen alapuló vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló európai egyezmény *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.3.Viktor Uspaskich mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.4.Jérôme Lavrilleux mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.5.Janusz Korwin-Mikke mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.6.Theodoros Zagorakis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.7.Kérelem az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra „Az Európai Unió működésének javítása a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kihasználásával” című jelentésről (az eljárási szabályzat 137. cikke) (szavazás)
  5.8.Kérelem az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra „Az Európai Unió jelenlegi intézményi struktúrájának esetleges változásai, módosításai” című jelentésről (az eljárási szabályzat 137. cikke) (szavazás)
  5.9.Kérelem a Régiók Bizottságával való konzultációra „Az Európai Unió működésének javítása a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kihasználásával” című jelentésről (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  5.10.Kérelem a Régiók Bizottságával való konzultációra „Az Európai Unió jelenlegi intézményi struktúrájának esetleges változásai, módosításai” című jelentésről (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  5.11.A pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként használt indexek ***I (szavazás)
  5.12.Fejlesztésfinanszírozás (szavazás)
  5.13.Biztonságosabb egészségügyi ellátás Európában (szavazás)
  5.14.A kkv-k zöld növekedési lehetőségei (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 9.A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása – A közös biztonság- és védelempolitika finanszírozása – Európai biztonsági és védelmi képességek (vita)
 10.A magyarországi helyzet (vita)
 11.Az Európai Parlament egy alelnökének megválasztása (jelölések benyújtása)
 12.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 13.A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzése ***II – A pénzátutalásokat kísérő adatok ***II (vita)
 14.Fizetésképtelenségi eljárás ***II – Az üzleti kudarc és a fizetésképtelenség új megközelítéséről szóló 2014. március 12-i bizottsági ajánlás felülvizsgálata és kibővítése tekintettel a családok fizetésképtelenségére és az egyének és háztartások számára biztosított második esélyre (vita)
 15.Szülési szabadság (vita)
 16.A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (vita)
 17.A következő ülésnap napirendje
 18.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.

°
° ° °

Felszólal: Emmanouil Glezos.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Zimbabwe, Itai Dzamara emberijog-védő ügye (2015/2710(RSP))

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki és Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Zimbabwe, Itai Dzamara emberijog-védő ügye (B8-0465/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Zimbabwe, Itai Dzamara emberijog-védő ügye (B8-0466/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero és Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Zimbabwe, Itai Dzamara emberijog-védő ügye (B8-0467/2015);

- Catherine Bearder, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Nart, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Hannu Takkula és Urmas Paet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Zimbabwe, Itai Dzamara emberijog-védő ügye (B8-0468/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee és Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Zimbabwe, Itai Dzamara emberijog-védő ügye (B8-0471/2015);

- Cristian Dan Preda, Michael Gahler, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka és Elisabetta Gardini, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Zimbabwe, Itai Dzamara emberijog-védő ügye (B8-0474/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Afzal Khan és Jeppe Kofod, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zimbabwe, Itai Dzamara emberijog-védő ügye (B8-0478/2015).

II.   A rohindzsa menekültek nehéz helyzete, beleértve a thaiföldi tömegsírok kérdését (2015/2711(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, A rohingja menekültek nehéz helyzete, beleértve a thaiföldi tömegsírok kérdését (B8-0469/2015);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Ernest Urtasun és Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, A rohingja menekültek nehéz helyzete, beleértve a thaiföldi tömegsírok kérdését (B8-0470/2015);

- Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez és Urmas Paet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, A rohingja menekültek nehéz helyzete, beleértve a thaiföldi tömegsírok kérdését (B8-0472/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská és Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, A rohingja menekültek nehéz helyzete, beleértve a thaiföldi tömegsírok kérdését (B8-0477/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo és Pablo Iglesias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, A rohingja menekültek nehéz helyzete, beleértve a thaiföldi tömegsírok kérdését (B8-0480/2015);

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka és Elisabetta Gardini, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, A rohingja menekültek nehéz helyzete, beleértve a thaiföldi tömegsírok kérdését(B8-0482/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod és Joachim Schuster, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, A rohingja menekültek nehéz helyzete, beleértve a thaiföldi tömegsírok kérdését (B8-0484/2015).

III.   Szváziföld, Thulani Maseko és Bheki Makhubu szakszervezeti vezető ügye (2015/2712(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki és Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Szváziföld, Thulani Maseko és Bheki Makhubu szakszervezeti vezető ügye (B8-0473/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Szváziföld, Thulani Maseko és Bheki Makhubu szakszervezeti vezető ügye (B8-0475/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero és Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Szváziföld, Thulani Maseko és Bheki Makhubu szakszervezeti vezető ügye (B8-0476/2015);

- Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula és Urmas Paet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Szváziföld, Thulani Maseko és Bheki Makhubu szakszervezeti vezető ügye (B8-0479/2015);

- Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva és Rina Ronja Kari, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Szváziföld, Thulani Maseko és Bheki Makhubu szakszervezeti vezető ügye (B8-0481/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu és Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Szváziföld, Thulani Maseko és Bheki Makhubu szakszervezeti vezető ügye (B8-0483/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Javi López, Afzal Khan és Jeppe Kofod, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Szváziföld, Thulani Maseko és Bheki Makhubu szakszervezeti vezető ügye (B8-0485/2015).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


3. A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok és fémek importőrei körében alkalmazott öntanúsítás ***I

Jelentés a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany felelősségteljes importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott öntanúsítás uniós rendszerének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Bogdan Brunon Wenta (a DEVE bizottság véleményének előadója), Daniel Caspary, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Emma McClarkin, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, Marielle de Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Steeve Briois, független, és Davor Ivo Stier, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Maria Arena, Marietje Schaake, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Lampros Fountoulis, Salvatore Cicu, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Maria Arena és Tiziana Beghin, David Martin, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Daniel Caspary, Louis Michel, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Jarosław Wałęsa, Bernd Lange, Malin Björk, Heidi Hautala, Anna Záborská, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ignazio Corrao, Seb Dance, Lars Adaktusson, Linda McAvan, Nicola Danti, Richard Howitt, Eric Andrieu és Emmanuel Maurel.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Patrizia Toia, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Ulrike Lunacek és Ignazio Corrao.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Cecilia Malmström és Iuliu Winkler.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.5.20-i jegyzőkönyv, 10.7. pont .


4. A digitális egységes piacról elfogadott határozat (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A digitális egységes piacról elfogadott határozat (2015/2628(RSP))

Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marju Lauristin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Vicky Ford, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michel Reimon, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, David Borrelli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, független, Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen és Eva Paunova.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić és Izaskun Bilbao Barandica.

Felszólal: Andrus Ansip.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Felszólal: Marc Tarabella és Bruno Gollnisch.


5. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


5.1. Az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodásban előírt védintézkedések ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [2014/0158(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0189)


5.2. A feltételes hozzáférésen alapuló vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló európai egyezmény *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás a feltételes hozzáférésen alapuló vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló európai egyezménynek az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0190)

A Parlament egyetért az egyezmény megkötésével.


5.3. Viktor Uspaskich mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Viktor Uspaskich mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2014/2203(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Guy Verhofstadt az eljárási szabályzat 61. cikkének (2) bekezdése alapján javasolja, hogy a határozatra irányuló javaslatról tartandó szavazást napolják el.

Felszólal Richard Sulík, a kérelem melett, és Laura Ferrara, a kérelem ellen.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (216 mellette, 380 ellene, 85 tartózkodás).

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0191)


5.4. Jérôme Lavrilleux mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Jérôme Lavrilleux mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2015/2014(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0192)


5.5. Janusz Korwin-Mikke mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Janusz Korwin-Mikke mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2015/2049(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0193)


5.6. Theodoros Zagorakis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Theodoros Zagorakis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2015/2071(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0194)


5.7. Kérelem az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra „Az Európai Unió működésének javítása a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kihasználásával” című jelentésről (az eljárási szabályzat 137. cikke) (szavazás)

Konzultációra irányuló kérelem

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva


5.8. Kérelem az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra „Az Európai Unió jelenlegi intézményi struktúrájának esetleges változásai, módosításai” című jelentésről (az eljárási szabályzat 137. cikke) (szavazás)

Konzultációra irányuló kérelem

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva


5.9. Kérelem a Régiók Bizottságával való konzultációra „Az Európai Unió működésének javítása a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kihasználásával” című jelentésről (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Konzultációra irányuló kérelem

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva


5.10. Kérelem a Régiók Bizottságával való konzultációra „Az Európai Unió jelenlegi intézményi struktúrájának esetleges változásai, módosításai” című jelentésről (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Konzultációra irányuló kérelem

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva


5.11. A pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként használt indexek ***I (szavazás)

Jelentés a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként használt indexekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2015)0195)

Cora van Nieuwenhuizen az eljárási szabályzat 61. cikkének (2) bekezdése alapján javasolja, hogy a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartandó szavazást napolják el.

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.

Az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.

Felszólalások

James Carver a szavazás levezetéséről.


5.12. Fejlesztésfinanszírozás (szavazás)

Jelentés a fejlesztésfinanszírozásról [2015/2044(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0196)


5.13. Biztonságosabb egészségügyi ellátás Európában (szavazás)

Jelentés a biztonságosabb egészségügyi ellátásról Európában: a betegbiztonság javítása és az antimikrobiális rezisztencia leküzdése [2014/2207(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0197)


5.14. A kkv-k zöld növekedési lehetőségei (szavazás)

Jelentés a kkv-k zöld növekedési lehetőségeiről [2014/2209(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0198)


6. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Cora van Nieuwenhuizen-jelentés – A8-0131/2015
Eamon Gilmore, Marijana Petir, Luke Ming Flanagan, Steven Woolfe és Ivana Maletić

Pedro Silva Pereira-jelentés – A8-0143/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Marijana Petir, Martina Anderson és Anna Záborská

Piernicola Pedicini-jelentés – A8-0142/2015
Jens Rohde, Pablo Iglesias, Neena Gill, Bronis Ropė, Marijana Petir, Notis Marias, Seán Kelly és Marian Harkin

Philippe De Backer-jelentés – A8-0135/2015
Jens Rohde, Zoltán Balczó, Neena Gill, Marijana Petir, Bendt Bendtsen, Daniel Hannan, Seán Kelly és Marian Harkin.


7. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.20-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

8. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


9. A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása – A közös biztonság- és védelempolitika finanszírozása – Európai biztonsági és védelmi képességek (vita)

Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (a Tanács által az Európai Parlament számára készített, a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló éves jelentés alapján) [2014/2220(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika finanszírozásáról [2014/2258(INI)] - Külügyi Bizottság - Költségvetési Bizottság. Előadók: Eduard Kukan és Indrek Tarand (A8-0136/2015)

Jelentés az európai védelmieszköz-piacokon alkalmazott fejlesztések hatásáról az európai biztonsági és védelmi képességekre [2015/2037(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand és Ana Gomes előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

Felszólal: Ildikó Gáll-Pelcz (az IMCO bizottság véleményének előadója), Georgios Kyrtsos, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ioan Mircea Paşcu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jozo Radoš, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Konstantinos Papadakis, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Victor Negrescu, Eleftherios Synadinos, Lorenzo Cesa, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, és Afzal Khan.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Sophie Montel, Alojz Peterle, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Victor Boştinaru, Aymeric Chauprade, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández és Nicola Caputo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė és Gianluca Buonanno.

Felszólal: Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand és Ana Gomes.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.5.21-i jegyzőkönyv, 7.4. pont , 2015.5.21-i jegyzőkönyv, 7.5. pont és 2015.5.21-i jegyzőkönyv, 7.6. pont .

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök


10. A magyarországi helyzet (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A magyarországi helyzet (2015/2700(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) és Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ujhelyi István, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Manfred Weber, aki válaszol arra, Gáll-Pelcz Ildikó, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Gianni Pittella, aki válaszol arra (az elnök pontosítja a Gáll-Pelcz Ildikó által feltett „kékkártyás” kérdést), Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Niedermüller Péter, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Zdzisław Krasnodębski, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szájer József, és Balczó Zoltán, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Daniele Viotti.

Felszólal: Orbán Viktor (Magyarország miniszterelnöke).

Felszólal: Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Guy Verhofstadt, Judith Sargentini, Georg Mayer, Szájer József, Josef Weidenholzer, Louis Michel, Ulrike Lunacek, Sógor Csaba, Ujhelyi István, Cecilia Wikström, Jávor Benedek, Gál Kinga és Pedro Silva Pereira.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Boris Zala, Marek Jurek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ernest Maragall és Ignazio Corrao.

Felszólal: Orbán Viktor.

Felszólal: David Borrelli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Frans Timmermans és Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a júniusi I. ülésen.


11. Az Európai Parlament egy alelnökének megválasztása (jelölések benyújtása)

Az elnök az eljárási szabályzat 15. cikkének megfelelően bejelenti, hogy az alábbi jelöléseket kapta a megüresedett európai parlamenti alelnöki posztra:

- az EFDD képviselőcsoport részéről: Fabio Massimo Castaldo

- az ALDE képviselőcsoport részéről: Anneli Jäätteenmäki.

A választásra holnap, 2015. május 20-án, szerdán, 12.00 órakor kerül sor (2015.5.20-i jegyzőkönyv, 10.1. pont ).

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök


12. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az elnök az alábbi közleményt teszi:

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2015. április 27-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről szóló, az AGRI bizottság által tett ajánlást (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015) a 2015. május 18-i, hétfői plenáris ülésen bejelentették (2015.5.18-i jegyzőkönyv, 11. pont).

Az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdésében rögzített 24 órás határidőn belül az ajánlás ellen nem emeltek kifogást.

Ennek megfelelően az ajánlás elfogadottnak tekintendő, és a határozatot a holnapi, azaz 2015. május 20-i, szerdai plenáris ülés elfogadott szövegei között teszik közzé.


13. A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzése ***II – A pénzátutalásokat kísérő adatok ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a (UE) 648/2012 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2006/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadók: Krišjānis Kariņš és Judith Sargentini (A8-0153/2015)

Ajánlás második olvasatra a pénzátutalásokat kísérő adatokról és az 1781/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadók: Timothy Kirkhope és Peter Simon (A8-0154/2015)

Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope és Peter Simon ismertetik a második olvasatra vonatkozó ajánlásokat.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Emil Radev, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Beatrix von Storch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rina Ronja Kari, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eva Joly, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, független, Eva Paunova, Elisa Ferreira, Anna Elżbieta Fotyga, Petr Ježek, Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Steeve Briois, Thomas Mann, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Alojz Peterle, Iliana Iotova, Peter van Dalen, Monica Macovei, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julia Pitera és Tomáš Zdechovský.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ildikó Gáll-Pelcz, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes és Milan Zver.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope és Peter Simon.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.5.20-i jegyzőkönyv, 10.4. pont és 2015.5.20-i jegyzőkönyv, 10.5. pont .


14. Fizetésképtelenségi eljárás ***II – Az üzleti kudarc és a fizetésképtelenség új megközelítéséről szóló 2014. március 12-i bizottsági ajánlás felülvizsgálata és kibővítése tekintettel a családok fizetésképtelenségére és az egyének és háztartások számára biztosított második esélyre (vita)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a fizetésképtelenségi eljárásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (átdolgozás) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

A Bizottság nyilatkozata: Az üzleti kudarc és a fizetésképtelenség új megközelítéséről szóló 2014. március 12-i bizottsági ajánlás felülvizsgálata és kibővítése tekintettel a családok fizetésképtelenségére és az egyének és háztartások számára biztosított második esélyre (2015/2701(RSP))

Tadeusz Zwiefka előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: József Nagy, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Enrico Gasbarra, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, független, Jiří Pospíšil, Evelyn Regner, Javi López és Sergio Gaetano Cofferati.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal: Věra Jourová és Tadeusz Zwiefka.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.5.20-i jegyzőkönyv, 10.6. pont .


15. Szülési szabadság (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-000049/2015), felteszi: Iratxe García Pérez és Maria Arena, a FEMM bizottság nevében, a Tanácshoz: A szülési szabadságról szóló irányelv (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015)

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-000050/2015), felteszi: Iratxe García Pérez és Maria Arena, a FEMM bizottság nevében, a Bizottsághoz: A szülési szabadságról szóló irányelv (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015)

Maria Arena kifejti a kérdéseket.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre: B8-0119/2015.

Věra Jourová (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre: B8-0120/2015.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Anna Záborská, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Javi López, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Inês Cristina Zuber, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Monika Vana, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Vicky Maeijer, független, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Jordi Sebastià, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Jana Žitňanská, Ernest Urtasun, Dubravka Šuica, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Mary Honeyball, Beatrix von Storch, Lara Comi, Sylvie Guillaume, Elisabeth Morin-Chartier, Jutta Steinruck, Therese Comodini Cachia, Agnes Jongerius és Elena Gentile.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Michela Giuffrida, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Sotirios Zarianopoulos, Momchil Nekov és Arne Gericke.

Felszólal: Věra Jourová és Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Maria Arena és Iratxe García Pérez, a FEMM bizottság nevében, a szülési szabadságról (2015/2655(RSP)) (B8-0453/2015).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.5.20-i jegyzőkönyv, 10.10. pont .


16. A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (2015/2684(RSP))

Marianne Thyssen (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Ádám Kósa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Vilija Blinkevičiūtė, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kostadinka Kuneva, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marek Plura, Soledad Cabezón Ruiz, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Sofia Ribeiro, Jutta Steinruck, Dieter-Lebrecht Koch, Soraya Post és Jiří Pospíšil.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Kostas Chrysogonos, Notis Marias és Inês Cristina Zuber.

Felszólal: Marianne Thyssen.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Martin Schulz, Ádám Kósa, David Casa, Marek Plura, Roberta Metsola, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier, Davor Ivo Stier, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, József Nagy, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, Anne Sander, Claude Rolin, Daniel Buda, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Norbert Erdős, László Tőkés, Andor Deli, Andrea Bocskor, György Hölvényi és Ramón Luis Valcárcel Siso, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Birgit Sippel, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Marlene Mizzi, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Soraya Post, Brando Benifei, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Hugues Bayet, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Sergio Gutiérrez Prieto, Michela Giuffrida, Demetris Papadakis, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Inés Ayala Sender, Nikos Androulakis, José Blanco López és Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, Timothy Kirkhope és Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Martina Dlabajová és Juan Carlos Girauta Vidal, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kostadinka Kuneva, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Pablo Iglesias, Max Andersson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán és Lidia Senra Rodríguez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tatjana Ždanoka, Tamás Meszerics, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Margrete Auken, Helga Trüpel, Claude Turmes, Bart Staes, Judith Sargentini, Ska Keller, Bronis Ropė, Monika Vana, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes és Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, Laura Agea, Laura Ferrara, Ignazio Corrao és Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, A fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó ENSZ-bizottság által az Európai Unió bevezető jelentéséhez kapcsolódóan elfogadott témajegyzékről (2015/2684(RSP)) (B8-0460/2015).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.5.20-i jegyzőkönyv, 10.11. pont .


17. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 557.487/OJME).


18. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.40-kor berekesztik.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat