Indiċi 
Minuti
PDF 277kWORD 215k
It-Tlieta, 19 ta' Mejju 2015 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.L-awtoċertifikazzjoni ta' importaturi ta' ċerti minerali jew metalli li joriġinaw f’żoni affettwati minn kunflitti u f’żoni ta’ riskju għoli Sistema tal-Unjoni għall-awtoċertifikazzjoni tad-diliġenza dovuta tal-katina tal-provvista ta' importaturi responsabbli ta’ landa, tantalu u tungstenu, il-minerali tagħhom, u deheb li joriġinaw f’żoni affettwati minn kunflitti u f’żoni ta’ riskju għoli ***I
 4.Deċiżjoni adottata dwar is-Suq Uniku Diġitali (dibattitu)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  
5.1.Miżuri ta’ salvagwardja previsti fil-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.2.Konvenzjoni Ewropea fuq il-protezzjoni legali tas-servizzi b'aċċess kondizzjonali u ta' aċċess kondizzjonali *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.3.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Viktor Uspaskich (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.4.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Jérôme Lavrilleux (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.5.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Janusz Korwin-Mikke (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.6.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Theodoros Zagorakis (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.7.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar "It-titjib tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-aħjar użu tal-potenzjal tat-Trattat ta' Lisbona" (Artikolu 137 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.8.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar "Evoluzzjonijiet u aġġustamenti possibbli tal-istruttura istituzzjonali attwali tal-Unjoni Ewropea" (Artikolu 137 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.9.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar "It-titjib tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-aħjar użu tal-potenzjal tat-Trattat ta' Lisbona" (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.10.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar "Evoluzzjonijiet u aġġustamenti possibbli tal-istruttura istituzzjonali attwali tal-Unjoni Ewropea" (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.11.L-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji ***I (votazzjoni)
  
5.12.Finanzjament għall-Iżvilupp (votazzjoni)
  
5.13.Kura tas-saħħa aktar sikura fl-Ewropa (votazzjoni)
  
5.14.Opportunitajiet ta' tkabbir ekoloġiku għall-SMEs (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 9.L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - Finanzjament tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - Il-kapaċitajiet ta' sigurtà u difiża fl-Ewropa (dibattitu)
 10.Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (dibattitu)
 11.Elezzjoni ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew (tressiq ta' kandidaturi)
 12.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 13.Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu ***II - L-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi ***II (dibattitu)
 14.Proċedimenti ta' insolvenza ***II - Rieżami u estensjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Marzu 2014 dwar approċċ ġdid għall-falliment u l-insolvenza tal-impriżi, fir-rigward tal-insolvenza tal-familji u opportunitajiet ġodda għal individwi u unitajiet domestiċi (dibattitu)
 15.Liv tal-maternità (dibattitu)
 16.Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità (dibattitu)
 17.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 18.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.

°
° ° °

Intervent ta': Emmanouil Glezos.


2. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Żimbabwe, il-każ tad-difensur tad-drittijiet tal-bniedem, Itai Dzamara (2015/2710(RSP))

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki u Jana Žitňanská f'isem il-Grupp ECR, dwar iż-Żimbabwe, il-każ tad-difensur tad-drittijiet tal-bniedem, Itai Dzamara (B8-0465/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, dwar iż-Żimbabwe, il-każ tad-difensur tad-drittijiet tal-bniedem, Itai Dzamara (B8-0466/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero u Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar iż-Żimbabwe, il-każ tad-difensur tad-drittijiet tal-bniedem, Itai Dzamara (B8-0467/2015);

- Catherine Bearder, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Nart, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Hannu Takkula u Urmas Paet f'isem il-Grupp ALDE, dwar iż-Żimbabwe, il-każ tad-difensur tad-drittijiet tal-bniedem, Itai Dzamara (B8-0468/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee u Lola Sánchez Caldentey f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar iż-Żimbabwe, il-każ tad-difensur tad-drittijiet tal-bniedem, Itai Dzamara (B8-0471/2015);

- Cristian Dan Preda, Michael Gahler, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka u Elisabetta Gardini f'isem il-Grupp PPE, dwar iż-Żimbabwe, il-każ tad-difensur tad-drittijiet tal-bniedem, Itai Dzamara (B8-0474/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Afzal Khan u Jeppe Kofod f'isem il-Grupp S&D dwar iż-Żimbabwe, il-każ tad-difensur tad-drittijiet tal-bniedem, Itai Dzamara (B8-0478/2015).

II.   Il-gażiba tar-rifuġjati Rohingya, inklużi l-oqbra tal-massa fit-Tajlandja (2015/2711(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-gażiba tar-rifuġjati Rohingya, inklużi l-oqbra tal-massa fit-Tajlandja (B8-0469/2015);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Ernest Urtasun u Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-gażiba tar-rifuġjati Rohingya, inklużi l-oqbra tal-massa fit-Tajlandja (B8-0470/2015);

- Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez u Urmas Paet f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-gażiba tar-rifuġjati Rohingya, inklużi l-oqbra tal-massa fit-Tajlandja (B8-0472/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská u Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR, dwar il-gażiba tar-rifuġjati Rohingya, inklużi l-oqbra tal-massa fit-Tajlandja (B8-0477/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo u Pablo Iglesias f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-gażiba tar-rifuġjati Rohingya, inklużi l-oqbra tal-massa fit-Tajlandja (B8-0480/2015);

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka u Elisabetta Gardini f'isem il-Grupp PPE, dwar il-gażiba tar-rifuġjati Rohingya, inklużi l-oqbra tal-massa fit-Tajlandja (B8-0482/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod u Joachim Schuster f'isem il-Grupp S&D, dwar il-gażiba tar-rifuġjati Rohingya, inklużi l-oqbra tal-massa fit-Tajlandja (B8-0484/2015).

III.   Sważiland, il-każ tal-attivisti tad-drittijiet tal-bniedem, Thulani Maseko u Bheki Makhubu (2015/2712(RSP))

-Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki u Jana Žitňanská f'isem il-Grupp ECR, dwar is-Sważiland, il-każ tal-attivisti tad-drittijiet tal-bniedem, Thulani Maseko u Bheki Makhubu (B8-0473/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-Sważiland, il-każ tal-attivisti tad-drittijiet tal-bniedem, Thulani Maseko u Bheki Makhubu (B8-0475/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero u Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-Sważiland, il-każ tal-attivisti tad-drittijiet tal-bniedem, Thulani Maseko u Bheki Makhubu (B8-0476/2015);

- Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula u Urmas Paet f'isem il-Grupp ALDE, dwar is- Sważiland, il-każ tal-attivisti tad-drittijiet tal-bniedem, Thulani Maseko u Bheki Makhubu (B8-0479/2015);

- Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva u Rina Ronja Kari f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-Sważiland, il-każ tal-attivisti tad-drittijiet tal-bniedem, Thulani Maseko u Bheki Makhubu (B8-0481/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu u Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE, dwar is-Sważiland, il-każ tal-attivisti tad-drittijiet tal-bniedem, Thulani Maseko u Bheki Makhubu (B8-0483/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Javi López, Afzal Khan u Jeppe Kofod f'isem il-Grupp S&D, dwar is-Sważiland, il-każ tal-attivisti tad-drittijiet tal-bniedem, Thulani Maseko u Bheki Makhubu (B8-0485/2015).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


3. L-awtoċertifikazzjoni ta' importaturi ta' ċerti minerali jew metalli li joriġinaw f’żoni affettwati minn kunflitti u f’żoni ta’ riskju għoli Sistema tal-Unjoni għall-awtoċertifikazzjoni tad-diliġenza dovuta tal-katina tal-provvista ta' importaturi responsabbli ta’ landa, tantalu u tungstenu, il-minerali tagħhom, u deheb li joriġinaw f’żoni affettwati minn kunflitti u f’żoni ta’ riskju għoli ***I

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi sistema tal-Unjoni għall-awtoċertifikazzjoni tad-diliġenza dovuta tal-katina tal-provvista ta' importaturi responsabbli ta’ landa, tantalu u tungstenu, il-minerali tagħhom, u deheb li joriġinaw f’żoni affettwati minn kunflitti u f’żoni ta’ riskju għoli [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Bogdan Brunon Wenta (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Daniel Caspary f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Emma McClarkin f'isem il-Grupp ECR, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' William (The Earl of) Dartmouth, Marielle de Sarnez f'isem il-Grupp ALDE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tiziana Beghin f'isem il-Grupp EFDD, Steeve Briois Membru mhux affiljat, u Davor Ivo Stier, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Maria Arena, Marietje Schaake, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Lampros Fountoulis, Salvatore Cicu, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Maria Arena u Tiziana Beghin, David Martin, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Daniel Caspary, Louis Michel, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Jarosław Wałęsa, Bernd Lange, Malin Björk, Heidi Hautala, Anna Záborská, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ignazio Corrao, Seb Dance, Lars Adaktusson, Linda McAvan, Nicola Danti, Richard Howitt, Eric Andrieu u Emmanuel Maurel.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Franc Bogovič, Patrizia Toia, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Ulrike Lunacek u Ignazio Corrao.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Viċi President

Interventi ta': Cecilia Malmström u Iuliu Winkler.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.7 tal-Minuti ta' 20.5.2015.


4. Deċiżjoni adottata dwar is-Suq Uniku Diġitali (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Deċiżjoni adottata dwar is-Suq Uniku Diġitali (2015/2628(RSP))

Andrus Ansip (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Françoise Grossetête f'isem il-Grupp PPE, Marju Lauristin f'isem il-Grupp S&D, Vicky Ford f'isem il-Grupp ECR, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, Dennis de Jong f'isem il-Grupp GUE/NGL, Michel Reimon f'isem il-Grupp Verts/ALE, David Borrelli f'isem il-Grupp EFDD, Mylène Troszczynski Membru mhux affiljata, Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen u Eva Paunova.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić u Izaskun Bilbao Barandica.

Intervent ta': Andrus Ansip.

Id-dibattitu ngħalaq.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

Interventi ta': Marc Tarabella u Bruno Gollnisch.


5. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


5.1. Miżuri ta’ salvagwardja previsti fil-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-miżuri ta’ salvagwardja previsti fil-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera (Kodifikazzjoni) [2014/0158(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0189)


5.2. Konvenzjoni Ewropea fuq il-protezzjoni legali tas-servizzi b'aċċess kondizzjonali u ta' aċċess kondizzjonali *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjon Ewropea, tal-Konvenzjoni Ewropea fuq il-protezzjoni legali tas-servizzi b'aċċess kondizzjonali u ta' aċċess kondizzjonali [05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0190)

Il-Parlament approva l-konklużjoni tal-konvenzjoni.


5.3. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Viktor Uspaskich (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Viktor Uspaskich [2014/2203(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Guy Verhofstadt ippropona l-posponiment tal-votazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni skont l-Artikolu 61(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Intervent ta': Richard Sulík, biex jappoġġa t-talba, u Laura Ferrara, kontra din it-talba.

B'VE (216 favur, 380 kontra, 85 astensjoni), il-Parlament irrifjuta t-talba.

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0191)


5.4. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Jérôme Lavrilleux (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jérôme Lavrilleux [2015/2014(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0192)


5.5. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Janusz Korwin-Mikke (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Janusz Korwin-Mikke [2015/2049(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0193)


5.6. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Theodoros Zagorakis (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Theodoros Zagorakis (II) [2015/2071(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0194)


5.7. Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar "It-titjib tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-aħjar użu tal-potenzjal tat-Trattat ta' Lisbona" (Artikolu 137 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Talba għal konsultazzjoni

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni


5.8. Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar "Evoluzzjonijiet u aġġustamenti possibbli tal-istruttura istituzzjonali attwali tal-Unjoni Ewropea" (Artikolu 137 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Talba għal konsultazzjoni

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni


5.9. Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar "It-titjib tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-aħjar użu tal-potenzjal tat-Trattat ta' Lisbona" (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Talba għal konsultazzjoni

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni


5.10. Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar "Evoluzzjonijiet u aġġustamenti possibbli tal-istruttura istituzzjonali attwali tal-Unjoni Ewropea" (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Talba għal konsultazzjoni

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni


5.11. L-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2015)0195)

Cora van Nieuwenhuizen ipproponiet il-posponiment tal-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva skont l-Artikolu 61(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament qabel ma' din il-proposta.

Il-kwistjoni ġiet irriferuta lill-kumitat responsabbli għal rieżami.

Interventi

James Carver dwar it-tmexxija tal-votazzjoni.


5.12. Finanzjament għall-Iżvilupp (votazzjoni)

Rapport dwar il-Finanzjament għall-Iżvilupp [2015/2044(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0196)


5.13. Kura tas-saħħa aktar sikura fl-Ewropa (votazzjoni)

Rapport dwar kura tas-saħħa aktar sikura fl-Ewropa: it-titjib tas-sikurezza tal-pazjenti u l-ġlieda kontra r-reżistenza għall-antimikrobiċi [2014/2207(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0197)


5.14. Opportunitajiet ta' tkabbir ekoloġiku għall-SMEs (votazzjoni)

Rapport dwar l-opportunitajiet ta' tkabbir ekoloġiku għall-SMEs [2014/2209(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0198)


6. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Cora van Nieuwenhuizen - A8-0131/2015
Eamon Gilmore, Marijana Petir, Luke Ming Flanagan, Steven Woolfe u Ivana Maletić

Rapport Pedro Silva Pereira - A8-0143/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Marijana Petir, Martina Anderson u Anna Záborská

Rapport Piernicola Pedicini - A8-0142/2015
Jens Rohde, Pablo Iglesias, Neena Gill, Bronis Ropė, Marijana Petir, Notis Marias, Seán Kelly u Marian Harkin

Rapport Philippe De Backer - A8-0135/2015
Jens Rohde, Zoltán Balczó, Neena Gill, Marijana Petir, Bendt Bendtsen, Daniel Hannan, Seán Kelly u Marian Harkin.


7. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.20. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

8. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


9. L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - Finanzjament tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - Il-kapaċitajiet ta' sigurtà u difiża fl-Ewropa (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (abbażi tar-Rapport Annwali tal-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni) [2014/2220(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Rapport dwar il-finanzjament tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni [2014/2258(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: Eduard Kukan u Indrek Tarand (A8-0136/2015)

L-impatt tal-iżviluppi fis-swieq Ewropej tad-difiża fuq il-kapaċitajiet ta' sigurtà u difiża fl-Ewropa [2015/2037(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand u Ana Gomes ippreżentaw ir-rapporti.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Interventi ta': Ildikó Gáll-Pelcz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Georgios Kyrtsos f'isem il-Grupp PPE, Ioan Mircea Paşcu f'isem il-Grupp S&D, Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Jozo Radoš f'isem il-Grupp ALDE, Sabine Lösing f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Janusz Korwin-Mikke Membru mhux affiljat, Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Konstantinos Papadakis, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Victor Negrescu, Eleftherios Synadinos, Lorenzo Cesa, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' James Carver, u Afzal Khan.

PRESIDENZA: Ulrike LUNACEK
Viċi President

Interventi ta': Sophie Montel, Alojz Peterle, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Victor Boştinaru, Aymeric Chauprade, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Liisa Jaakonsaari, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández u Nicola Caputo.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė u Gianluca Buonanno.

Interventi ta': Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand u Ana Gomes.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.4 tal-Minuti ta' 21.5.2015, punt 7.5 tal-Minuti ta' 21.5.2015 u punt 7.6 tal-Minuti ta' 21.5.2015.

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President


10. Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (2015/2700(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (President fil-kariga tal-Kunsill) u Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, István Ujhelyi, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Manfred Weber, li wieġeb, Ildikó Gáll-Pelcz, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Gianni Pittella, li wieġeb (il-President ikkjarifika l-mistoqsija "karta blu" ta' Ildikó Gáll-Pelcz), Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Péter Niedermüller, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Zdzisław Krasnodębski, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' József Szájer, u Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Daniele Viotti.

Intervent ta': Viktor Orbán (Prim Ministru tal-Ungerija).

Interventi ta': Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Guy Verhofstadt, Judith Sargentini, Georg Mayer, József Szájer, Josef Weidenholzer, Louis Michel, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Cecilia Wikström, Benedek Jávor, Kinga Gál u Pedro Silva Pereira.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marijana Petir, Boris Zala, Marek Jurek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ernest Maragall u Ignazio Corrao.

Intervent ta': Viktor Orbán.

Interventi ta': David Borrelli f'isem il-Grupp EFDD, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, u Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE.

Interventi ta': Frans Timmermans u Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: sessjoni ta' Ġunju I.


11. Elezzjoni ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew (tressiq ta' kandidaturi)

Il-President ħabbar, bi qbil mal-Artikolu 15 tar-Regoli ta' Proċedura, li rċieva l-kandidaturi li ġejjin għall-post vakanti tal-Viċi President tal-Parlament Ewropew:

- għall-Grupp EFDD: Fabio Massimo Castaldo

- għall-Grupp ALDE: Anneli Jäätteenmäki.

L-elezzjoni se ssir għada l-Erbgħa 20 ta' Mejju 2015 f'12.00 (punt 10.1 tal-Minuti ta' 20.5.2015).

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President


12. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President iddikjara dan li ġej:

Ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat AGRI li ma ssirx oġġezzjoni għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tas-27 ta' April 2015 li jemenda l-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015) tħabbret fis-seduta tat-Tnejn 18 ta' Mejju 2015 (punt 11 tal-Minuti ta' 18.5.2015).

Ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni għal din ir-rakkomandazzjoni fi żmien 24 siegħa kif stabbilit mill-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

B'hekk, din ir-rakkomandazzjoni hija meqjusa approvata u d-deċiżjoni se tiġi ppubblikata fit-"Testi adottati" tas-seduta ta' għada l-Erbgħa 20 ta' Mejju 2015.


13. Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu ***II - L-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteurs: Krišjānis Kariņš u Judith Sargentini (A8-0153/2015)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteurs: Timothy Kirkhope u Peter Simon (A8-0154/2015)

Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope u Peter Simon ippreżentaw ir-rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': Emil Radev f'isem il-Grupp PPE, Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Beatrix von Storch f'isem il-Grupp ECR, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, Rina Ronja Kari f'isem il-Grupp GUE/NGL, Eva Joly f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio Membru mhux affiljat, Eva Paunova, Elisa Ferreira, Anna Elżbieta Fotyga, Petr Ježek, Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Steeve Briois, Thomas Mann, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Alojz Peterle, Iliana Iotova, Peter van Dalen, Monica Macovei, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julia Pitera u Tomáš Zdechovský.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ildikó Gáll-Pelcz, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes u Milan Zver.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Interventi ta': Věra Jourová, Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope u Peter Simon.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.4 tal-Minuti ta' 20.5.2015 u punt 10.5 tal-Minuti ta' 20.5.2015.


14. Proċedimenti ta' insolvenza ***II - Rieżami u estensjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Marzu 2014 dwar approċċ ġdid għall-falliment u l-insolvenza tal-impriżi, fir-rigward tal-insolvenza tal-familji u opportunitajiet ġodda għal individwi u unitajiet domestiċi (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar proċedimenti ta' insolvenza (riformulazzjoni) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Rieżami u estensjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Marzu 2014 dwar approċċ ġdid għall-falliment u l-insolvenza tal-impriżi, fir-rigward tal-insolvenza tal-familji u opportunitajiet ġodda għal individwi u unitajiet domestiċi (2015/2701(RSP))

Tadeusz Zwiefka ippreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': József Nagy f'isem il-Grupp PPE, Enrico Gasbarra f'isem il-Grupp S&D, Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gilles Lebreton Membru mhux affiljat, Jiří Pospíšil, Evelyn Regner, Javi López u Sergio Gaetano Cofferati.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos u Doru-Claudian Frunzulică.

Interventi ta': Věra Jourová u Tadeusz Zwiefka.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.6 tal-Minuti ta' 20.5.2015.


15. Liv tal-maternità (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000049/2015) mressqa minn Iratxe García Pérez u Maria Arena, f'isem il-Kumitat FEMM, lill-Kunsill: Direttiva dwar il-liv tal-maternità (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000050/2015) imressqa minn Iratxe García Pérez u Maria Arena, f'isem il-Kumitat FEMM, lill-Kummissjoni: Direttiva dwar il-liv tal-maternità (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015)

Maria Arena daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġbet il-mistoqsija B8-0119/2015.

Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija B8-0120/2015.

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

Interventi ta': Anna Záborská f'isem il-Grupp PPE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Javi López f'isem il-Grupp S&D, Julie Girling f'isem il-Grupp ECR, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea f'isem il-Grupp ALDE, Inês Cristina Zuber f'isem il-Grupp GUE/NGL, Monika Vana f'isem il-Grupp Verts/ALE, Daniela Aiuto f'isem il-Grupp EFDD, Vicky Maeijer Membru mhux affiljata, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Jordi Sebastià, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Jana Žitňanská, Ernest Urtasun, Dubravka Šuica, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Mary Honeyball, Beatrix von Storch, Lara Comi, Sylvie Guillaume, Elisabeth Morin-Chartier, Jutta Steinruck, Therese Comodini Cachia, Agnes Jongerius u Elena Gentile.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Michela Giuffrida, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Sotirios Zarianopoulos, Momchil Nekov u Arne Gericke.

Interventi ta': Věra Jourová u Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Maria Arena u Iratxe García Pérez, f'isem il-Kumitat FEMM, dwar il-liv tal-maternità (2015/2655(RSP)) (B8-0453/2015).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.10 tal-Minuti ta' 20.5.2015.


16. Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità (2015/2684(RSP))

Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Ádám Kósa f'isem il-Grupp PPE, Vilija Blinkevičiūtė f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, Kostadinka Kuneva f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, Marek Plura, Soledad Cabezón Ruiz, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Sofia Ribeiro, Jutta Steinruck, Dieter-Lebrecht Koch, Soraya Post u Jiří Pospíšil.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Kostas Chrysogonos, Notis Marias u Inês Cristina Zuber.

Intervent ta': Marianne Thyssen.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Martin Schulz, Ádám Kósa, David Casa, Marek Plura, Roberta Metsola, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier, Davor Ivo Stier, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, József Nagy, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, Anne Sander, Claude Rolin, Daniel Buda, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Norbert Erdős, László Tőkés, Andor Deli, Andrea Bocskor, György Hölvényi u Ramón Luis Valcárcel Siso f'isem il-Grupp PPE, Birgit Sippel, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Marlene Mizzi, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Soraya Post, Brando Benifei, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Hugues Bayet, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Sergio Gutiérrez Prieto, Michela Giuffrida, Demetris Papadakis, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Inés Ayala Sender, Nikos Androulakis, José Blanco López u Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens, Timothy Kirkhope u Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Martina Dlabajová u Juan Carlos Girauta Vidal f'isem il-Grupp ALDE, Kostadinka Kuneva, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Pablo Iglesias, Max Andersson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán u Lidia Senra Rodríguez f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, Tamás Meszerics, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Margrete Auken, Helga Trüpel, Claude Turmes, Bart Staes, Judith Sargentini, Ska Keller, Bronis Ropė, Monika Vana, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes u Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tiziana Beghin, Laura Agea, Laura Ferrara, Ignazio Corrao u Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-Lista ta' Kwistjonijiet adottata mill-Kumitat tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità b'rabta mar-rapport inizjali tal-Unjoni Ewropea (2015/2684(RSP)) (B8-0460/2015).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.11 tal-Minuti ta' 20.5.2015.


17. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 557.487/OJME).


18. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.40.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Avviż legali - Politika tal-privatezza