Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 20. mai 2015 - Strasbourg

2. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, milles käsitletakse ringlussevõetud kuuma vee kasutamist mikrobioloogilise pinnasaaste eemaldamiseks rümpadelt (D037356/08 - 2015/2693(RPS) - tähtaeg: 7.8.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses amidosulfurooni, fenheksamiidi, metüülkresoksiimi, tiaklopriidi ja trifloksüstrobiini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D038149/02 - 2015/2691(RPS) - tähtaeg: 7.7.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 284/2013 seoses taimekaitsevahenditega seotud menetluste suhtes kohaldatavate üleminekumeetmetega (D038716/02 - 2015/2713(RPS) - tähtaeg: 13.8.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: AGRI (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni direktiiv millega muudetakse nõukogu direktiivi 98/83/EÜ (olmevee kvaliteedi kohta) II ja III lisa (D038826/02 - 2015/2714(RPS) - tähtaeg: 13.8.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, mille alusel koostatakse nõukogu määruses (EMÜ) nr 3924/91 sätestatud tööstustoodangu Prodcomi loetelu 2015. aastaks (D038926/01 - 2015/2680(RPS) - tähtaeg: 29.7.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 244/2009 kodumajapidamises kasutatavate suunamata valgusvooga lampide ökodisaini nõuete osas ning määrust (EÜ) nr 245/2009 sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampide, suure valgustugevusega lahenduslampide ning nende lampidega koos kasutatavate liiteseadiste ja valgustite ökodisainile esitatavate nõuete suhtes ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/55/EÜ ning määrust (EL) nr 1194/2012 seoses suundvalguslampide, leedlampide ja nende lisaseadmete ökodisaini nõuetega (D038978/02 - 2015/2689(RPS) - tähtaeg: 6.8.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

Õigusteave - Privaatsuspoliitika