Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 20. mai 2015 - Strasbourg

3. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, milles sätestatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1303/2013 toetusesaaja muutmist ja sellega seotud kohustusi käsitlevad täiendavad eeskirjad ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatavasse avaliku ja erasektori partnerluse lepingusse lisatavad miinimumnõuded (C(2015)02649 – 2015/2681(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 28. aprillil 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: REGI (kodukorra artikkel 54), EMPL (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus teadus- ja arendustegevuse kulude andmeedastusvormingu kohta (C(2015)02676 – 2015/2688(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 30. aprillil 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses tööstuslike külmsäilitusseadmete energiamärgistusega (C(2015)02874 – 2015/2690(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 5. mail 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1236/2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks (C(2015)02884 – 2015/2692(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 6. mail 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses toetusega mesindussektorile (C(2015)03035 – 2015/2698(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 11. mail 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

Õigusteave - Privaatsuspoliitika