Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 20. maj 2015 - Strasbourg

5. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 16/2015 og DEC 17/2015 - Sektion III – Kommissionen.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen havde Rådet for Den Europæiske Union underrettet budgetmyndigheden om vedtagelsen af forslag til bevillingsoverførsel DEC 11/2015, DEC 16/2015 og DEC 17/2015 - Sektion III – Kommissionen.

I overensstemmelse med artikel 203, stk. 7, i finansforordningen havde Kommissionen underrettet budgetmyndigheden om et ejendomsprojekt omhandlende opførelse af en bygning ”Sikkerhed og Fødevarekvalitet” i Geel (Belgien).

I overensstemmelse med artikel 203 i finansforordningen havde Budgetudvalget besluttet ikke at afgive udtalelse om Kommissinens leje af to bygninger til genhusning af dens personale, som i øjeblikket har til huse i Jean Monnet-bygningen i Luxembourg.

I overensstemmelse med artikel 203, stk. 3, i finansforordningen havde Den Europæiske Revisionsret underrettet budgetmyndigheden om et arbejdsdokument om denne institutions ejendomspolitik.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik