Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 20. mája 2015 - Štrasburg

5. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietky k návrhu, ktorý predložila Komisia, pokiaľ ide o presuny rozpočtových prostriedkov DEC 16/2015 a DEC 17/2015 - Oddiel III – Komisia.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunov rozpočtových prostriedkov DEC 11/2015, DEC 16/2015 a DEC 17/2015 - Oddiel III – Komisia.

V súlade s článkom 203 ods. 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách Európska komisia informovala rozpočtový orgán o stavebnom projekte týkajúcom sa výstavby budovy „Potravinová bezpečnosť a kvalita“ v meste Geel (Belgicko).

V súlade s článkom 203 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol, že nevydá stanovisko k umiestneniu dvoch budov Európskou komisiou na účely presťahovania jej zamestnancov, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú v dvoch budovách Jean Monnet a Luxembourg.

V súlade s článkom 203 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Európsky dvor audítorov informoval rozpočtový orgán o pracovnom dokumente týkajúcom sa politiky tejto inštitúcie v oblasti nehnuteľností.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia