Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 20. mai 2015 - Strasbourg

6. Oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhang (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000038/2015), milles esitas(id) Czesław Adam Siekierski AGRI komisjoni nimel komisjonile: Bakteriga Xylella fastidiosa seotud hädaolukord (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Arutelu toimus 30. aprillil 2015 (30.4.2015 protokolli punkt 5).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud:

- Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Curzio Maltese, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Jean-Luc Mélenchon, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas, João Ferreira ja Inês Cristina Zuber fraktsiooni GUE/NGL nimel bakteriga Xylella seotud hädaolukorra kohta 2015/2652(RSP) (B8-0450/2015);

- Bas Belder ja James Nicholson fraktsiooni ECR nimel oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhangu kohta (2015/2652(RSP)) (B8-0451/2015);

- Esther Herranz García, Albert Deß, Giovanni La Via, Barbara Matera, Dubravka Šuica, József Nagy, Daniel Buda, Marijana Petir, Nuno Melo, Peter Jahr, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Herbert Dorfmann, Ramón Luis Valcárcel Siso, Raffaele Fitto, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Elisabetta Gardini ja Vladimir Urutchev fraktsiooni PPE nimel oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhangu kohta 2015/2652(RSP) (B8-0452/2015);

- José Bové fraktsiooni Verts/ALE nimel bakteri Xylella fastidiosa põhjustatud hädaolukorra kohta 2015/2652(RSP) (B8-0456/2015);

- Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi ja Victor Negrescu fraktsiooni S&D nimel oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhangu kohta 2015/2652(RSP) (B8-0457/2015);

- Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel bakteriga Xylella seotud hädaolukorra kohta 2015/2652(RSP) (B8-0458/2015).

Hääletus: 20.5.2015 protokollipunkt 10.12.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika