Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 20. toukokuuta 2015 - Strasbourg

6. Oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviäminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000038/2015): Czesław Adam Siekierski AGRI-valiokunnan puolesta komissiolle: Xylella fastidiosa -bakteerin aiheuttamat tuhot (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Keskustelu käytiin 30. huhtikuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 30.4.2015, kohta 5).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Curzio Maltese, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Jean-Luc Mélenchon, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas, João Ferreira ja Inês Cristina Zuber GUE/NGL-ryhmän puolesta Xylella fastidiosa -bakteerin aiheuttamasta hätätilanteesta (2015/2652(RSP)) (B8-0450/2015)

- Bas Belder ja James Nicholson ECR-ryhmän puolesta oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviämisestä (2015/2652(RSP)) (B8-0451/2015)

- Esther Herranz García, Albert Deß, Giovanni La Via, Barbara Matera, Dubravka Šuica, József Nagy, Daniel Buda, Marijana Petir, Nuno Melo, Peter Jahr, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Herbert Dorfmann, Ramón Luis Valcárcel Siso, Raffaele Fitto, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Elisabetta Gardini ja Vladimir Urutchev PPE-ryhmän puolesta oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviämisestä (2015/2652(RSP)) (B8-0452/2015)

- José Bové Verts/ALE-ryhmän puolesta Xylella fastidiosa -bakteerin aiheuttamasta hätätilanteesta (2015/2652(RSP)) (B8-0456/2015)

- Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi ja Victor Negrescu S&D-ryhmän puolesta oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviämisestä (2015/2652(RSP)) (B8-0457/2015)

- Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta Xylella fastidiosa -bakteerin aiheuttamasta hätätilanteesta (2015/2652(RSP)) (B8-0458/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.5.2015, kohta 10.12.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö