Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. gegužės 20 d. - Strasbūras

6. Alyvmedžiams kenkiančios bakterijos „Xylella Fastidiosa“ protrūkis (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000038/2015), kurį pateikė Czesław Adam Siekierski AGRI komiteto vardu Komisijai: Bakterijos Xylella fastidiosa keliama nepaprastoji padėtis/Nepaprastoji padėtis, susidariusi dėl bakterijos Xylella fastidiosa plitimo (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Diskusijos buvo surengtos 2015 m. balandžio 30 d. (2015 04 30 protokolo 5 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

- Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Curzio Maltese, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Jean-Luc Mélenchon, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas, João Ferreira ir Inês Cristina Zuber GUE/NGL frakcijos vardu – dėl nepaprastosios padėties, susidariusios dėl bakterijos Xylella fastidiosa plitimo 2015/2652(RSP) (B8-0450/2015);

- Bas Belder ir James Nicholson ECR frakcijos vardu – dėl alyvmedžiams kenkiančios bakterijos Xylella fastidiosa protrūkio (2015/2652(RSP)) (B8-0451/2015);

- Esther Herranz García, Albert Deß, Giovanni La Via, Barbara Matera, Dubravka Šuica, József Nagy, Daniel Buda, Marijana Petir, Nuno Melo, Peter Jahr, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Herbert Dorfmann, Ramón Luis Valcárcel Siso, Raffaele Fitto, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Elisabetta Gardini ir Vladimir Urutchev PPE frakcijos vardu – dėl alyvmedžiams kenkiančios bakterijos Xylella fastidiosa protrūkio 2015/2652(RSP) (B8-0452/2015);

- José Bové Verts/ALE frakcijos vardu – dėl bakterijos Xylella keliamos nepaprastosios padėties 2015/2652(RSP) (B8-0456/2015);

- Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi ir Victor Negrescu S&D frakcijos vardu – dėl alyvmedžiams kenkiančios bakterijos Xylella fastidiosa protrūkio 2015/2652(RSP) (B8-0457/2015);

- Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu – dėl bakterijos Xylella keliamos ekstremaliosios situacijos 2015/2652(RSP) (B8-0458/2015).

Balsavimas: 2015 05 20 protokolo 10.12 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika