Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 20. maijs - Strasbūra

6. Baktērijas Xylella fastidiosa izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojums (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000038/2015) un kuru uzdeva Czesław Adam Siekierski AGRI komitejas vārdā Komisijai: Xylella fastidiosa apdraudējums (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015).

Debates notika 2015. gada 30. aprīlī (30.4.2015. protokola 5. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Curzio Maltese, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Jean-Luc Mélenchon, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas, João Ferreira un Inês Cristina Zuber GUE/NGL grupas vārdā – par baktērijas Xylella radīto ārkārtas situāciju (2015/2652(RSP)) (B8-0450/2015);

- Bas Belder un James Nicholson ECR grupas vārdā – par baktērijas Xylella fastidiosa izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojumu (2015/2652(RSP)) (B8-0451/2015);

- Esther Herranz García, Albert Deß, Giovanni La Via, Barbara Matera, Dubravka Šuica, József Nagy, Daniel Buda, Marijana Petir, Nuno Melo, Peter Jahr, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Herbert Dorfmann, Ramón Luis Valcárcel Siso, Raffaele Fitto, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Elisabetta Gardini un Vladimir Urutchev PPE grupas vārdā – par baktērijas Xylella fastidiosa izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojumu (2015/2652(RSP)) (B8-0452/2015);

- José Bové Verts/ALE grupas vārdā – par baktērijas Xylella radīto ārkārtas situāciju (2015/2652(RSP)) (B8-0456/2015);

- Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi un Victor Negrescu S&D grupas vārdā – par baktērijas Xylella fastidiosa izraisītas olīvkoku slimības uzliesmojumu (2015/2652(RSP)) (B8-0457/2015);

- Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā – par baktērijas Xylella radīto ārkārtas situāciju (2015/2652(RSP)) (B8-0458/2015).

Balsojums: 20.5.2015. protokola 10.12. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika