Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 20. toukokuuta 2015 - Strasbourg

7. Euroopan muuttoliikeagenda (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Euroopan muuttoliikeagenda (2015/2648(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja), Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, James Carver keskustelun kulusta, S&D-ryhmän puolesta Gianni Pittella, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla João Ferreira, ECR-ryhmän puolesta Timothy Kirkhope, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Vicky Ford, ALDE-ryhmän puolesta Guy Verhofstadt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Emmanouil Glezos, GUE/NGL-ryhmän puolesta Gabriele Zimmer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Monika Hohlmeier, Verts/ALE-ryhmän puolesta Judith Sargentini, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Doru-Claudian Frunzulică esittääkseen sinisen kortin kysymyksen Nigel Faragelle (puhemies totesi, että kyseessä ei ollut kysymys), sitoutumaton Vicky Maeijer (puhemies ilmoitti, että hän aikoo antaa sinisen kortin menettelyn soveltamisen puhemiehistön käsiteltäväksi) ja Monika Hohlmeier.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Udo Voigt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, Jean Lambert, Kristina Winberg ja Harald Vilimsky.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Puheenvuorot: Brice Hortefeux, Jörg Leichtfried, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Dennis de Jong, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Anna Maria Corazza Bildt, Kashetu Kyenge, Branislav Škripek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lola Sánchez Caldentey, Eva Joly, Petr Mach, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Eleftherios Synadinos, Salvatore Domenico Pogliese, Sylvie Guillaume, Marek Jurek, Matteo Salvini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, David-Maria Sassoli, Ruža Tomašić, Rosa Estaràs Ferragut, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Paulo Rangel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Miltiadis Kyrkos, Barbara Kudrycka, Ana Gomes, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Elmar Brok, Elena Valenciano ja Patrizia Toia.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Birgit Collin-Langen, Marlene Mizzi, Mirosław Piotrowski, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Jean Arthuis ja Ignazio Corrao.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö