Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. május 20., Szerda - Strasbourg

7. Európai migrációs stratégia (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Európai migrációs stratégia (2015/2648(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke), Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) és Dimitrisz Avramopulosz (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, James Carver a vita lebonyolításával kapcsolatban, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: João Ferreira, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Vicky Ford, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Emmanouil Glezos, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Monika Hohlmeier, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Doru-Claudian Frunzulică, hogy kékkártyás kérdést tegyen fel a következő képviselőnek: Nigel Farage (az elnök megállapítja, hogy nem kékkártyás kérdésről van szó), Vicky Maeijer, független (az elnök közli, hogy az Elnökséghez fog fordulni a kékkártyás kérdések eljárásának végrehajtásával kapcsolatban), és Monika Hohlmeier.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Udo Voigt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, Jean Lambert, Kristina Winberg és Harald Vilimsky.

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

Felszólal: Brice Hortefeux, Jörg Leichtfried, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Dennis de Jong, Bodil Ceballos, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Anna Maria Corazza Bildt, Kashetu Kyenge, Branislav Škripek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lola Sánchez Caldentey, Eva Joly, Petr Mach, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Eleftherios Synadinos, Salvatore Domenico Pogliese, Sylvie Guillaume, Marek Jurek, Matteo Salvini, Elissavet Vozemberg, David-Maria Sassoli, Ruža Tomašić, Rosa Estaràs Ferragut, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Paulo Rangel, Miriam Dalli, Gál Kinga, Miltiadis Kyrkos, Barbara Kudrycka, Ana Gomes, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Elmar Brok, Elena Valenciano és Patrizia Toia.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Birgit Collin-Langen, Marlene Mizzi, Mirosław Piotrowski, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Sógor Csaba, Monika Flašíková Beňová, Jean Arthuis és Ignazio Corrao.

Felszólal: Dimitrisz Avramopulosz és Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat