Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

8. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Valentinas Mazuronis δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας EFDD και προσχώρησε στην Ομάδα ALDE από τις 19 Μαΐου 2015.

Ο Raffaele Fitto δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας PPE και προσχώρησε στην Ομάδα ECR από τις 19 Μαΐου 2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου