Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 20 май 2015 г. - Страсбург

9. Състав на комисиите и делегациите
CRE

Председателят получи от групата ECR следните искания за назначаване:

комисия CONT: Raffaele Fitto на мястото на Bernd Kölmel

Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието: Raffaele Fitto на мястото на Syed Kamall

Делегация за връзки с Япония: Syed Kamall на мястото на Raffaele Fitto

Делегация за връзки с държавите от Магреба и Съюза на арабския Магреб: Raffaele Fitto на мястото на Syed Kamall

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

°
° ° °

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

Изказаха се: Marek Jurek, относно изказването на Barbara Kudrycka по време на предишното разискване, и Barbara Kudrycka (председателят прави уточнения по отношение на присъствието на Съвета и на Европейския съвет по време на пленарните сесии на Парламента).

Правна информация - Политика за поверителност