Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 20. května 2015 - Štrasburk

9. Členství ve výborech a delegacích
CRE

Předseda obdržel od skupiny ECR následující žádosti o jmenování:

výbor CONT: Raffaele Fitto, kterým je nahrazen Bernd Kölmel

delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Raffaele Fitto, kterým je nahrazen Syed Kamall

delegace pro vztahy s Japonskem: Syed Kamall, kterým je nahrazen Raffaele Fitto

delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií (včetně Libye): Raffaele Fitto, kterým je nahrazen Syed Kamall

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.

°
° ° °

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

Vystoupili: Marek Jurek k vystoupení, které během předchozí rozpravy učinila Barbara Kudrycka, a Barbara Kudrycka (předseda poskytl upřesnění ohledně účasti Rady a Evropské rady na plenárních zasedáních Evropského parlamentu).

Právní upozornění - Ochrana soukromí