Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 20. maj 2015 - Strasbourg

9. Udvalgenes og delegationernes sammensætning
CRE

Formanden havde fra ECR-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

CONT: Raffaele Fitto i stedet for Bernd Kölmel

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen: Raffaele Fitto i stedet for Syed Kamall

Delegationen for Forbindelserne med Japan: Syed Kamall i stedet for Raffaele Fitto

Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union, herunder Libyen: Raffaele Fitto i stedet for Syed Kamall

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.

°
° ° °

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

Talere: Marek Jurek om Barbara Kudryckas indlæg under den foregående forhandling, og Barbara Kudrycka (formanden gav præciserende oplysninger om Rådets og Det Europæiske Råds tilstedeværelse på Parlamentets plenarmøder).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik