Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 20 maj 2015 - Strasbourg

9. Utskottens och delegationernas sammansättning
CRE

ECR-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

CONT-utskottet: Raffaele Fitto i stället för Bernd Kölmel

delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: Raffaele Fitto i stället för Syed Kamall

delegationen för förbindelserna med Japan: Syed Kamall i stället för Raffaele Fitto

delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen (inklusive Libyen): Raffaele Fitto i stället för Syed Kamall

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

°
° ° °

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Talare: Marek Jurek yttrade sig om det inlägg som Barbara Kudrycka gjorde under föregående debatt; Barbara Kudrycka (talmannen gjorde förtydliganden i fråga om rådets och Europeiska rådets närvaro under parlamentets plenarsammanträden).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy