Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

10.1. Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έχει λάβει τις υποψηφιότητες των Fabio Massimo Castaldo και Anneli Jäätteenmäki.

Οι υποψήφιοι είχαν γνωστοποιήσει ότι αποδέχονται τις υποψηφιότητές τους.

Ο Πρόεδρος αποφασίζει να διεξαχθεί ηλεκτρονική μυστική ψηφοφορία.

Διεξαγεται η ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας:

Αριθμός ψηφισάντων       692

Ψήφισαν         586

Αποχές          106

Απόλυτη πλειοψηφία      294

Έλαβαν:

Anneli Jäätteenmäki       301 ψήφους

Fabio Massimo Castaldo    285 ψήφους

(Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα I των ΣΠ στις 20.05.2015)).

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την Anneli Jäätteenmäki Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη συγχαίρει για την εκλογή της.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η νέα Αντιπρόεδρος καταλαμβάνει στη σειρά του προβαδίσματος τη θέση του αποχωρούντος Αντιπροέδρου, δηλαδή τη δέκατη θέση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου