Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 20 mei 2015 - Straatsburg

10.1. Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (stemming)
CRE

De Voorzitter deelt mede de voordrachten te hebben ontvangen van Fabio Massimo Castaldo en Anneli Jäätteenmäki.

De kandidaten hebben laten weten dat zij hun voordracht aanvaarden.

De Voorzitter besluit over te gaan tot een geheime elektronische stemming.

Er wordt tot stemming overgegaan.

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

Aantal deelnemers       692

Uitgebrachte stemmen       586

Onthoudingen       106

Volstrekte meerderheid       294

Aantal behaalde stemmen:

Anneli Jäätteenmäki       301 stemmen

Fabio Massimo Castaldo    285 stemmen

(De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage I bij de notulen van 20.5.2015).

De Voorzitter roept Anneli Jäätteenmäki uit tot ondervoorzitter van het Europees Parlement en feliciteert haar met haar verkiezing.

Overeenkomstiig artikel 20, lid 1, van het Reglement neemt zij de rangorde van haar voorganger over, namelijk de tiende plaats.

Juridische mededeling - Privacybeleid