Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 20 maja 2015 r. - Strasburg

10.1. Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (głosowanie)
CRE

Przewodniczący poinformował o otrzymaniu kandydatur Fabia Massima Castaldo i Anneli Jäätteenmäki.

Kandydaci przekazali uprzednio zgodę na zgłoszenie ich kandydatur.

Przewodniczący postanowił przystąpić do głosowania w elektronicznym głosowaniu tajnym.

Przystąpiono do głosowania.

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Liczba głosujących       692

Liczba oddanych głosów    586

Głosy wstrzymujące się      106

Bezwzględna większość głosów   294

Wyniki:

Anneli Jäätteenmäki       301 głosów

Fabio Massimo Castaldo    285 głosów

(Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 20.5.2015).

Przewodniczący ogłosił powołanie Anneli Jäätteenmäki na stanowisko wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego i pogratulował jej wyboru.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Regulaminu wiceprzewodnicząca zajmie w porządku pierwszeństwa miejsce ustępującego wiceprzewodniczącego, tj. miejsce dziesiąte.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności