Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 20 mai 2015 - Strasbourg

10.1. Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (vot)
CRE

Președintele a anunțat că a primit candidaturile lui Fabio Massimo Castaldo și Anneli Jäätteenmäki.

Candidații au anunțat că își acceptau respectivele candidaturi.

Președintele a hotărât să organizeze votul prin scrutin secret electronic.

S-a votat.

Președintele a citit rezultatele scrutinului:

Nomărul de votanți       692

Voturil exprimate       586

Abțineri          106

Majoritate absolută       294

Au obținut:

Anneli Jäätteenmäki       301 voturi

Fabio Massimo Castaldo    285 voturi

(Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa I al PV din 20.5.2015)

Președintele o proclamă pe Anneli Jäätteenmäki Vicepreședintă a Parlamentului European și o felicită pentru alegerea sa.

În conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, aceasta ia, în ordinea de precedență, locul vicepreședintelui care și-a încheiat mandatul, adică poziția a zecea.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate