Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0025(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0153/2015

Ingivna texter :

A8-0153/2015

Debatter :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Omröstningar :

PV 20/05/2015 - 10.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0201

Protokoll
Onsdagen den 20 maj 2015 - Strasbourg

10.4. Förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Krišjānis Kariņš och Judith Sargentini (A8-0153/2015)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA(2015)0201)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy