Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0024(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0154/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0154/2015

Συζήτηση :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2015 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0202

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

10.5. Πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Timothy Kirkhope και Peter Simon (A8-0154/2015)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2015)0202)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου