Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0360(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0155/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0155/2015

Συζήτηση :

PV 19/05/2015 - 14
CRE 19/05/2015 - 14

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2015 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0203

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

10.6. Διαδικασίες αφερεγγυότητας ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις διαδικασίες αφερεγγυότητας (αναδιατύπωση) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2015)0203)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου