Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0059(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0141/2015

Ingediende teksten :

A8-0141/2015

Debatten :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Stemmingen :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Stemverklaringen
PV 16/03/2017 - 6.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Notulen
Woensdag 20 mei 2015 - Straatsburg

10.7. Zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden ***I (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Uniesysteem voor zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor verantwoordelijke importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2015)0204)

Het woord wordt gevoerd door Bernd Lange (voorzitter van de Commissie INTA) om te vragen dat de vergadering een ogenblik wordt onderbroken om hem in staat te stellen met de rapporteur, de schaduwrapporteurs en de coördinatoren de uitslag van de stemming over de amendementen te beoordelen.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

Bernd Lange stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 61, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Bij ES (343 voor, 331 tegen, 9 onthoudingen), hecht het Parlement zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Juridische mededeling - Privacybeleid