Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2652(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0451/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/05/2015 - 10.12

Приети текстове :

P8_TA(2015)0209

Протокол
Сряда, 20 май 2015 г. - Страсбург

10.12. Заразяване на маслинови дървета с бактерията Xylella fastidiosa (гласуване)

Разискването се състоя на 30 април 2015 г. (точка 5 от протокола от 30.4.2015 г)

Предложението за резолюция беше обявено на 20 май 2015 г. (точка 6 от протокола от 20.5.2015 г).

Предложения за резолюция B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015 и B8-0458/2015(2015/2652(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0450/2015

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0451/2015

(за замяна на B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0457/2015 и B8-0458/2015)

внесени от следните членове на ЕП:

Esther Herranz García, Nuno Melo, Barbara Matera, Marijana Petir, Giovanni La Via, Ramón Luis Valcárcel Siso, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lara Comi и Davor Ivo Stier, от името на групата PPE;

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Michela Giuffrida, Момчил Неков, Tibor Szanyi, Laurenţiu Rebega и Ricardo Serrão Santos, от името на групата S&D;

James Nicholson, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska и Notis Marias, от името на групата ECR;

Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE.

приема се (P8_TA(2015)0209)

(Предложението за резолюция B8-0456/2015 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност