Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 20 май 2015 г. - Страсбург

11. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

График на месечните сесии на Парламента за 2016 г.
Daniel Hannan

Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма - A8-0153/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Daniel Hannan, Luke Ming Flanagan, Csaba Sógor, Peter Jahr, Marijana Petir, Bruno Gollnisch и Ivana Maletić

Информацията, придружаваща паричните преводи - A8-0154/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill и Ivana Maletić

Производството по несъстоятелност - A8-0155/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir и Ivana Maletić

Самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони - A8-0141/2015
Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jude Kirton-Darling, Daniel Dalton и Martina Anderson

Отпуск по майчинство - B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Deirdre Clune, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir и Silvia Costa

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания - B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))
Ádám Kósa, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Olga Sehnalová, Luke Ming Flanagan, Deirdre Clune, Marijana Petir, Silvia Costa и Ivana Maletić

Заразяване на маслинови дървета с бактерията Xylella fastidiosa - RC-B8-0451/2015 (2015/2652(RSP))
Rosa D'Amato, Massimo Paolucci, Notis Marias и Marijana Petir.

Правна информация - Политика за поверителност