Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 20. května 2015 - Štrasburk

11. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2016
Daniel Hannan

Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu - A8-0153/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Daniel Hannan, Luke Ming Flanagan, Csaba Sógor, Peter Jahr, Marijana Petir, Bruno Gollnisch a Ivana Maletić

Informace doprovázející převody peněžních prostředků - A8-0154/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill a Ivana Maletić

Insolvenční řízení - A8-0155/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir a Ivana Maletić

Autocertifikace dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí - A8-0141/2015
Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jude Kirton-Darling, Daniel Dalton a Martina Anderson

Mateřská dovolená - B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Deirdre Clune, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir a Silvia Costa

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením - B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))
Ádám Kósa, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Olga Sehnalová, Luke Ming Flanagan, Deirdre Clune, Marijana Petir, Silvia Costa a Ivana Maletić

Vypuknutí nákazy způsobené bakterií Xylella fastidiosa postihující olivovníky - RC-B8-0451/2015 (2015/2652(RSP))
Rosa D'Amato, Massimo Paolucci, Notis Marias a Marijana Petir.

Právní upozornění - Ochrana soukromí