Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 20. maj 2015 - Strasbourg

11. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Parlamentets mødekalender - 2016
Daniel Hannan

Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme - A8-0153/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Daniel Hannan, Luke Ming Flanagan, Csaba Sógor, Peter Jahr, Marijana Petir, Bruno Gollnisch og Ivana Maletić

Oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler - A8-0154/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill og Ivana Maletić

Insolvensbehandling - A8-0155/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir og Ivana Maletić

Selvcertificering af importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder - A8-0141/2015
Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jude Kirton-Darling, Daniel Dalton og Martina Anderson

Barselsorlov - B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Deirdre Clune, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir og Silvia Costa

FN's konvention om rettigheder for personer med handicap - B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))
Ádám Kósa, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Olga Sehnalová, Luke Ming Flanagan, Deirdre Clune, Marijana Petir, Silvia Costa og Ivana Maletić

Udbrud af Xylella fastidiosa, der angriber oliventræer - RC-B8-0451/2015 (2015/2652(RSP))
Rosa D'Amato, Massimo Paolucci, Notis Marias og Marijana Petir.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik