Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 20. toukokuuta 2015 - Strasbourg

11. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Euroopan parlamentin vuoden 2016 istuntokalenteri
Daniel Hannan

Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen - A8-0153/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Daniel Hannan, Luke Ming Flanagan, Csaba Sógor, Peter Jahr, Marijana Petir, Bruno Gollnisch ja Ivana Maletić

Varainsiirtojen mukana toimitettavat tiedot - A8-0154/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill ja Ivana Maletić

Maksukyvyttömyysmenettelyt - A8-0155/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir ja Ivana Maletić

Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien ja metallien tuojien omaehtoinen vakuutus - A8-0141/2015
Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jude Kirton-Darling, Daniel Dalton ja Martina Anderson

Äitiysloma - B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Deirdre Clune, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir ja Silvia Costa

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista - B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))
Ádám Kósa, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Olga Sehnalová, Luke Ming Flanagan, Deirdre Clune, Marijana Petir, Silvia Costa ja Ivana Maletić

Oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviäminen - RC-B8-0451/2015 (2015/2652(RSP))
Rosa D'Amato, Massimo Paolucci, Notis Marias ja Marijana Petir.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö